Logo
Úvod Aktuality BVS upravuje systém fakturácie

BVS upravuje systém fakturácie

Bratislavská vodárenská spoločnosť upravuje systém fakturácie. Zvyšujú sa pásma ročnej spotreby vody, podľa ktorých je nastavené doručovanie zálohových faktúr klasickou poštou. Ak doteraz niekto spotreboval za rok napríklad 100 metrov kubických vody, z BVS dostával papierovú faktúru mesačne. Po zmene systému fakturácie bude dostávať papierovú faktúru už iba štvrťročne. Podobnou zmenou prechádzajú všetky úrovne fakturácie, vďaka čomu  sa podarí ročne ušetriť tisícky ton papiera a znížiť ekologické dopady dopravy. Zákazníci, ktorým vyhovuje súčasná periodicita fakturácie majú možnosť si ju ponechať, ale iba v prípade, ak si aktivujú elektronickú faktúru od BVS. Potom budú faktúry dostávať v nezmenenom režime elektronicky. Zmena systému fakturácie nemá žiadny dopad na cenu vodného a stočného.

„S našimi zákazníkmi sa snažíme čo najviac komunikovať elektronicky, pretože je to najrýchlejší a najekologickejší spôsob komunikácie,“ povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Peter Olajoš.

Na nový systém papierovej fakturácie prechádza BVS postupne. Zákazníci dokončia svoje ročné zúčtovacie obdobie tak ako boli zvyknutí. Po doručení najbližšej vyúčtovacej faktúry im však už bude automaticky aktivované doručovanie faktúr podľa upraveného harmonogramu. Zákazníci, ktorým nebude nový harmonogram vyhovovať, si môžu do 31. júla 2022 aktivovať elektronickú faktúru, ktorá im bude zasielaná na zadaný e-mail podľa súčasného harmonogramu.

 

Nový systém papierovej fakturácie v BVS:

Ročná spotreba

Počet faktúr

od 0 do 39 m³

1 faktúra ročne

od 40 do 79 m³

2 faktúry ročne

od 80 do 279 m³

4 faktúry ročne

nad 280 m³

12 faktúr ročne