Logo
Úvod Aktuality BVS upravuje formuláciu na informačných listoch

BVS upravuje formuláciu na informačných listoch

BVS začala od začiatku roku spolu s faktúrou posielať svojim zákazníkom aj kompletnú informáciu o stave ich účtu. V rámci tejto informácie BVS použila nejednoznačnú formuláciu. Približne jedno percento zákazníkov BVS po obdržaní tejto informácie spätne kontaktovalo a žiadalo o vysvetlenie priloženého listu. BVS preto pristupuje k zmene formulácie textu a slovo „dlh“ nahrádza slovným spojením “stav účtu“. Za nedorozumenie sa BVS svojim zákazníkom ospravedlňuje.

BVS svojich zákazníkov, ktorí nemajú faktúry po splatnosti neeviduje a neoznačuje ako dlžníkov. Cieľom priloženého listu je posielať zákazníkom kompletnú informáciu o ich preplatkoch alebo nedoplatkoch spolu s výškou zálohovej platby. V minulosti sa totiž stávalo, že viacerí zákazníci zabudli zaplatiť niektorú z faktúr a keďže im chodili iba pravidelné zálohové faktúry, ktoré uhrádzali, nemuseli si uvedomiť, že sa stali dlžníkmi.