Logo
Úvod Aktuality BVS stojí pevne na nohách

BVS stojí pevne na nohách

V pondelok 11. septembra skončí štvorročný mandát predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Petra Olajoša v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Vodárne počas tohto obdobia prešli viacerými zásadnými zmenami. Z dcérskej spoločnosti BVS sa úplne stiahol súkromný investor, čo umožnilo stransparentniť a zefektívniť viaceré procesy v BVS. Naplno sa rozbehli investície a vodárne začali svojim akcionárom postupne opäť prinášať zisky.

Pri svojej kandidatúre som sľúbil postaviť BVS z hlavy na nohy. Dnes môžem na základe výsledkov povedať, že sa mi to podarilo a svoju misiu v BVS považujem za úspešne ukončenú. BVS sa počas môjho pôsobenia zbavila vplyvu súkromného investora, čo nám umožnilo vysúťažiť lepšie ceny od dodávateľov a zefektívniť celý investičný proces. Spoločnosť sme postupne dokázali dostať do zisku, ktorý bol v roku 2021 najvyšší v histórií a po krízovom roku 2022 sme sa opäť vrátili do čiernych čísel napriek vysokým cenám energií. A v neposlednom rade sa nám podarilo naštartovať investície do vodárenskej infraštruktúry. Všetky tieto zmeny sa podarili aj vďaka podpore všetkých akcionárov BVS, za čo im chcem poďakovať,“ povedal generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš.

Medzi najzásadnejšie projekty, ktoré BVS počas posledných štyroch rokov zrealizovala patrí výstavba vodovodov v troch obciach na Záhorí, rekonštrukcia kostrovej vodovodnej siete v Bratislave, výstavba kanalizácie v Pezinku alebo vybudovanie nového vodojemu v Záhorskej Bystrici. Dôležitým projektom bolo aj odpolitizovanie cien vodného a stočného v regióne BVS a príprava novej regulačnej politiky, v ktorej BVS zastrešila komunikáciu celého vodárenského sektora. Práve nová regulačná politika na najbližšie roky by mala pomôcť znížiť sektorový dlh vodárenstva na Slovensku.

„Chcem oceniť prácu všetkých zamestnancov Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, ktorí prispeli k zavedeniu pozitívnych zmien, boli ochotní pracovať nad rámec svojich povinností aj počas náročného obdobia pandémie COVID-19 a ktorí každý deň zabezpečujú dodávky vody a prevádzku kanalizácie pre viac ako 750 tisíc ľudí v našom regióne,“ dodal P. Olajoš