Logo
Úvod Aktuality BVS rozširuje možnosti platby za svoje služby

BVS rozširuje možnosti platby za svoje služby

„Slovenská sporiteľňa je našou financujúcou bankou a prirodzene v nej máme otvorený aj účet pre našich zákazníkov, ktorí tak môžu využívať výhody, ktoré z tohto kroku pre nich vyplývajú,“ povedal generálny riaditeľ Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Peter Olajoš.

Pre platobný styk s BVS tak môžu zákazníci Bratislavskej vodárenskej spoločnosti využívať aj účet v SLSP: IBAN: SK20 0900 0000 0050 1740 3407, BIC: GIBASKBX

BVS využíva služby SLSP ako financujúcej banky predovšetkým na prekrytie svojich investičných aktivít. Vzhľadom na očakávanú dĺžku spolupráce v horizonte dvadsať rokov, umožňuje BVS svojim zákazníkom realizovať platby aj na účet vedený v tejto banke. Aktuálne ostávajú v prevádzke aj oba účty v komerčných bankách, ktoré mohli zákazníci BVS využívať v minulosti.