Logo
Úvod Aktuality BVS rieši nedostatok vody v obci Buková

BVS rieši nedostatok vody v obci Buková

Bratislavská vodárenská spoločnosť eviduje nedostatok vody v obci Buková. Táto obec nie je napojená na žiadny skupinový vodovod a je plne závislá na lokálnych prameňoch, ktoré pravidelne v letných mesiacoch strácajú na výdatnosti. V tomto roku sa kvôli extrémnemu suchu počas leta a slabým zrážkam počas jesene po prvý krát vyskytol problém s nedostatočnou výdatnosťou prameňov aj v zime. Situáciu komplikuje aj nepriaznivé počasie, ktoré kvôli nezjazdnému terénu neumožňuje navážať cisternami vodu do vodojemu. BVS preto aktuálne zásobuje obec vodou pomocou cisterien a zároveň aj tlačením vody z cisterny do vodovodného potrubia. Napriek tomu problémy s dodávkou vody v obci pretrvávajú. BVS prosí obyvateľov tejto lokality, aby v maximálne možnej miere šetrili vodou, kým sa situácia nestabilizuje.

„Robíme všetko čo môžeme, aby sme ľudom čo najskôr obnovili dodávky vody do verejného vodovodu, ale prudký pokles výdatnosti prameňov ako aj fakt, že k vodojemu sa aktuálne kvôli nezjazdnosti terénu nedostane ani naša cisterna s pohonom všetkých kolies, výrazne obmedzuje možnosti ktoré máme. Prosíme obyvateľov o maximálne šetrenie s vodou, kým sa nám nepodarí obnoviť zásobovanie vodojemu či už z okolitých prameňov alebo pomocou cisterny,“ povedal generálny riaditeľ Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Peter Olajoš.

BVS situáciu v obci Buková aktívne rieši. V roku 2022 bola v tejto lokalite vykopaná nová studňa, ktorá čaká na povolenie príslušných úradov a inštaláciu technológií. Do prevádzky by sa mohla dostať v priebehu roku 2023. Ani po jej spustení sa však, hlavne v suchých mesiacoch, nemusí situácia dlhodobo zlepšiť.

Napojenie obce na najbližší skupinový vodovod by si vyžadovalo investíciu v miliónoch eur. Rovnako by bolo potrebné zrekonštruovať aj samotný vodovod v obci, ktorý je už po skončení svojej technickej životnosti a poruchy na ňom majú vplyv na stabilitu dodávky vody a jej množstvo vo vodojeme. Aj táto investícia sa však pohybuje v miliónoch eur. Pri celkovom investičnom dlhu viac ako 600 miliónov eur si BVS tieto investície nateraz nemôže dovoliť.