Logo
Úvod Aktuality BVS odporúča bazény napúšťať pomaly

BVS odporúča bazény napúšťať pomaly

Napúšťanie bazénov z verejného vodovodu predstavuje pre vodovodnú sieť nárazový a zvýšený odber. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s, preto odporúča bazény napúšťať pomaly a mimo odberovej špičky.

„Napúšťanie bazéna predstavuje nárazový odber s veľkým objemom a verejná vodovodná sieť nie je primárne určená na tieto účely. Prosíme preto našich odberateľov, aby pri napúšťaní bazénov postupovali podľa uvedených odporúčaní,“ dodáva Matúš Stračiak, hovorca Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.

Pokles tlaku, ktorý môže spôsobiť napúšťanie bazéna sa môže prejaviť aj u iných odberateľov v danej lokalite. Zároveň pri vysokej rýchlosti prúdenia vody v potrubí môže dôjsť k uvoľneniu inkrustov v potrubí verejného vodovodu a tým k zákalu vody. Tento jav síce nemá vplyv na kvalitu vody, ale zákazníci sa na zakalenie vody niekedy sťažujú. Pred napúšťaním bazéna systém poriadne prepláchnite vypustením dostatočného množstva vody, aby sa odstránili prípadné usadeniny, ktoré sa časom vytvorili.

BVS odporúča napúšťať bazén pomaly a mimo odberovej špičky, prednostne počas nočných hodín. V letných mesiacoch odberová špička nastane obvykle ráno medzi 6.00 a 9.00 hodinou a potom večer medzi 19.00 a 22.00 hodinou.