Logo
Úvod Aktuality BVS mimoriadne predlžuje otváracie hodiny svojich kontaktných centier

BVS mimoriadne predlžuje otváracie hodiny svojich kontaktných centier

Bratislavská vodárenská spoločnosť otvorí svoje kontaktné centrá v Malackách, Senici a v Pezinku aj v sobotu, 2. a 9. apríla 2022, v čase od 8.30 do 14.00 hodiny. Zároveň sa v týždni od 4. do 8. apríla 2022 predlžujú zákaznícke hodiny do 16.00 hodiny, s výnimkou stredy, kedy sú kontaktné centrá otvorené do 17.00 hodiny. Najväčšie kontaktné centrum BVS v bratislavskom OC Centrál je otvorené štandardne každý deň do 20.00 hodiny. Týmto krokom chce BVS vyjsť v ústrety zákazníkom, ktorí chcú nahlásiť stav vodomeru osobne na našich kontaktných centrách. 

Zmena ceny vodného v regióne pôsobnosti BVS vstupuje do platnosti 1. apríla tohto roku. BVS vyzvala svojich zákazníkov listom alebo e-mailom, aby v termíne od 1. do 10. apríla, do 20.00 hodiny vykonali na svojich vodomeroch mimoriadny odpočet a údaje nahlásili BVS. Najefektívnejší spôsob, ako môžu zákazníci tento odpočet nahlásiť, je priamo cez Zákaznícky portál BVS, ktorý využíva už viac ako 45 tisíc zákazníkov. Ak chcú aktuálny stav vodomeru nahlásiť osobne, môžu tak urobiť v ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS. Za nahlásenie stavu vodomeru v bytových domoch spravovaných správcovskou spoločnosťou zodpovedá príslušný správca.

V prípade, že zákazník nenahlási stav vodomeru v požadovanom termíne, na výpočet spotreby bude použitý odhad na základe historickej spotreby. Tento proces je plne automatizovaný a zákazník oň nemusí žiadať. Stav vodomeru nie je potrebné nahlasovať ani pri nulovom odbere vody. Určené maximálne ceny, platné od 1. 4. 2022, budú pre odberné miesta zohľadnené až vo vyúčtovacej faktúre.