Logo
Úvod Aktuality BVS kvôli zavedeniu DPH cenu vody nezvýši

BVS kvôli zavedeniu DPH cenu vody nezvýši

Prijaté nariadenie o započítavaní DPH do poplatku za užívanie vôd, ktoré prijala vláda 6. marca, sprevádzali viaceré nepresné informácie, ktoré sa šírili naprieč politickým a mediálnym priestorom. Je preto dôležité vysvetliť, že toto nariadenie nemá takmer žiadny dopad na hospodárenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., a nie je ani dôvod, aby ho BVS premietla do koncových cien pre zákazníkov.

Ak bude k odberu podzemných vôd a za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd fakturovaná aj DPH, tak BVS, ktorá je platiteľom DPH, má nárok na odpočítanie DPH prostredníctvom daňového priznania k dani z pridanej hodnoty. Cena sa zvýši len tým subjektom, ktoré nie sú platiteľmi DPH a zároveň ťažia vodu vo väčšom rozsahu.

Dopad na cash flow BVS bude taktiež len minimálny. Pre ilustráciu, náklady na ťažbu vody za rok 2023 boli 2,2 mil. eur, pričom regulované tržby za rok 2023 boli vo výške 108,8 mil. eur. BVS má nárok si DPH z ťažby vody odpočítať, je to teda len veľmi malá položka v rámci účtovných operácií.

Preto sa toto nariadenie nijakým spôsobom nepremietne do koncových cien pre zákazníkov BVS.