Logo
Úvod Aktuality BVS dosiahla najlepšie ekonomické výsledky v histórii

BVS dosiahla najlepšie ekonomické výsledky v histórii

Bratislava 2. jún 2022  V roku 2021 dosiahla Bratislavská vodárenská spoločnosť najlepšie ekonomické výsledky vo svojej histórií. Plán ziskovosti BVS prekročila o 160 percent a celkový zisk pred zdanením presiahol hranicu 8,3 miliónov eur. Rekordný hospodársky výsledok BVS zaznamenala napriek tomu, že v roku 2021 sa nemenili ceny vodného a stočného a celý rok bol poznačený pandémiou. Časť zisku si rozdelia akcionári BVS vo forme dividend a zvyšok ostáva v spoločnosti.

„V minulom roku sa naplno prejavilo zefektívnenie procesov v BVS po tom, čo sme sa stali  stopercentným vlastníkom dcérskej spoločnosti Infra Services a zároveň sme pokračovali v efektívnom riadení spoločnosti. Dôležité je, že sme dokázali vygenerovať zisk a zároveň sme podstatným spôsobom naštartovali investície do nových projektov a rekonštrukcií existujúcej infraštruktúry,“ povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Peter Olajoš.

Celkový zisk pred zdanením v roku 2021 bol na úrovni 8,3 milióna eur, respektíve 6,7 milióna po zdanení, čo predstavuje 160 percent pôvodného plánu. Valné zhromaždenie akcionárov BVS dnes schválilo rozdelenie dividend v celkovej výške 2,88 milióna eur medzi akcionárov spoločnosti, ktorými sú mestá a obce z regiónu kde BVS pôsobí. BVS medziročne zvýšila tržby aj ostatné výnosy približne o dva milióny eur, pričom udržala náklady na úrovni roku 2020. Zásadný je rast investícií, ktoré sa medziročne zvýšili o 15 miliónov eur.

Predseda predstavenstva BVS P. Olajoš dnes na valnom zhromaždení zároveň akcionárov informoval, o vplyve rastúcich cien energií ako aj ďalších materiálov. „Hlavným cieľom v roku 2022 bude predovšetkým ďalší rast investícií do obnovy a výstavby nových projektov vodárenskej infraštruktúry,“ povedal P. Olajoš.