Logo
Úvod Aktuality BVS dodržala slovo, spustila vodovod v Dubovciach

BVS dodržala slovo, spustila vodovod v Dubovciach

Obec Dubovce je od dnešného dňa pripojená na verejný vodovod, ktorého výstavba bola jednou z priorít vedenia spoločnosti. Napriek tomu, že obec leží v tesnej blízkosti veľkého transportného vodovodu, obyvatelia Duboviec nemali prístup k pitnej vode.

„Sľúbili sme, že vďaka efektívnemu riadeniu spoločnosti začneme s modernizáciou existujúcej infraštruktúry, ale aj s výstavbou nových vodovodov. Spustenie vodovodu v Dubovciach je nielen skvelou správou pre obyvateľov obce ale aj dôkazom toho, že držíme slovo,“ skonštatoval Ivan Peschl, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. 

„Obyvatelia Duboviec sa tak dnes pridali k obyvateľom obcí Popudinské Močidľany a Radošovce, ktoré majú nepretržitý prístup ku kvalitnej pitnej vode dodávanej BVS. Všetky tri obce na Záhorí mali rovnaký problém. Vodovod prechádzal v ich tesnej blízkosti, no napriek tomu nemali obyvatelia prístup k pitnej vode,“ vysvetlil Marián Havel, riaditeľ pre rozvoj podnikania a infraštruktúry a člen predstavenstva BVS. „Spustením vodovodu v obci Dubovce sme tak zavŕšili investíciu výstavby verejného vodovodu v 3 obciach na Záhorí v celkovej hodnote približne 9,5 milióna eur, vďaka ktorej vzniklo viac ako 1000 nových odberných miest,“ dodal Havel.

Vďaka projektu za približne 2,3 milióna eur sa v obci Dubovce môže k verejnému vodovodu pripojiť 233 nových odberných miest. Celková dĺžka zrealizovaného vodovodu je 3 563 m. Hlavný vodovod bol vybudovaný v rozmere DN 100 a priemerný predpokladaný odber vody sa bude pohybovať na úrovni 1,8 litra za sekundu.