Logo
Úvod Aktuality BVS akceptuje rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie

BVS akceptuje rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie

„Revízne správy na technické zariadenia, ktoré garantujú napríklad aj dodávku vody do domácností, sa v minulosti nerobili správne a BVS v tejto veci už podala trestné oznámenie. ÚVO argumenty BVS, že sme potrebovali odborne a bezodkladne skontrolovať stav zariadení, tak aby ich používanie pre zamestnancov bolo bezpečné nepresvedčili. Po dôkladnom zvážení všetkých okolností, napriek skutočnosti, že BVS konala obsahovo správne, BVS sa proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu hospodárnosti vynaložených prostriedkov nebude odvolávať,“ povedal hovorca Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Peter Podstupka.

Bratislavská vodárenská spoločnosť používa na svoju prevádzku technické zariadenia, ktorých stav treba v zmysle zákona v pravidelných intervaloch odborne skontrolovať. Predchádzajúci dodávateľ podľa zistení BVS tieto činnosti nevykonával tak, ako bolo potrebné. BVS napríklad pri kontrolách našla kladnú revíznu správu na bleskozvod, ktorý reálne nikdy neexistoval a veľa ďalších pochybení. Preto na začiatku roku 2020 vyhlásila na nového dodávateľa súťaž, v ktorej oslovila 11 spoločností. Jediným kritériom v súťaži bola najnižšia cena. BVS zároveň analyzovala zistené skutočnosti od nového dodávateľa a na základe týchto informácií podala na jar roku 2021 trestné oznámenie na preverenie pochybení z minulosti.

Súťaž z roku 2020 vygenerovala medziročne vyššie ceny, čo bolo podľa BVS spôsobené práve objektívne lepšou kvalitou plnenia kontrol. Túto súťaž detailne kontrolovala Dozorná rada BVS aj poslanecký prieskum z hlavného mesta Bratislava. BVS vždy všetkým záujemcom poskytla detailné informácie o súťaži aj o dôvodoch, prečo sa rozhodla postupovať zvoleným spôsobom. BVS zároveň urobila kroky, aby sa do budúcna vyhla akýmkoľvek pochybnostiam o zvolenom postupe. Nová súťaž bola vyhlásená na základe aktualizovanej predpokladanej hodnoty zákazky vo Vestníku verejného obstarávania mesiace pred tým, ako tento postup odporučil Úrad pre verejné obstarávanie a súťaž je už tohto času tesne pred ukončením.

Akceptovaním rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie sa znížila pokuta pre BVS na polovicu, teda 15 tisíc eur. Táto suma je v plnej výške  krytá úsporami personálnych nákladov, týkajúcich sa pozície   vedúceho  odboru obstarávania v období od 12/2020 po dnes.