Logo
Úvod Aktuality Bratislavská vodárenská spoločnosť mení ceny

Bratislavská vodárenská spoločnosť mení ceny

Bratislava 20. januára 2023 – V regióne pôsobnosti Bratislavskej vodárenskej spoločnosti sa od 24. januára 2023 zmení cena vodného a stočného. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil nové ceny vodného pre bežných odberateľov na úrovni 1,443 €/m3 s DPH. Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou bude od 24. 1. 2023 vo výške 1,350 €/m3 s DPH. Táto zmena pre priemernú trojčlennú rodinu znamená mesačné navýšenie platby o menej ako 3 eurá mesačne.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví stanovil nové ceny vodného a stočného pre región nášho pôsobenia tak, aby vodárne mohli začať aktívne a systematicky znižovať investičný dlh, ktorý sa pohybuje v stovkách miliónov eur a ktorý sa prejavuje v častejších poruchách na infraštruktúre,“ povedal generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš.

Zmena ceny vstupuje do platnosti 24. januára tohto roku. BVS vyzve svojich zákazníkov listom alebo e-mailom, aby v termíne od 24. januára (od 8.00 hod.) do 31. januára 2023 (do 16.00 hod.) nahlásili aktuálny stav vodomeru na svojich odberných miestach.

Najefektívnejší spôsob, ako môžu zákazníci tento odpočet nahlásiť, je priamo cez Zákaznícky portál BVS, ktorý využíva už viac ako 60 tisíc zákazníkov. V prípade, ak chcú aktuálny stav vodomeru nahlásiť osobne, môžu tak urobiť na ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS (v Bratislave – OC Centrál, v Pezinku – OC Plus, v Senici - Hurbanova 2827/2A, v Malackách – Továrenská 6171/1B). Za nahlásenie stavu vodomeru v bytových domoch spravovaných správcovskou spoločnosťou zodpovedá príslušný správca.

V prípade, že sa zákazník rozhodne nenahlásiť stav vodomeru v uvedenom termíne, bude na výpočet spotreby použitý odhad na základe historickej spotreby. Tento proces je plne automatický a zákazník oň nemusí žiadať. Stav vodomeru nie je potrebné nahlasovať ani pri nulovom odbere vody.

V porovnaní s cenou vody na východnom Slovensku je cena jedného kubického metra pitnej vody na území pôsobenia BVS nižšia približne o 50 centov a stočné je lacnejšie približne o 30 centov. Aktuálne totiž BVS nepremieta do cien vodného a stočného v plnej miere zvýšené náklady na energie.