Logo
Úvod Aktuality Bratislavská vodárenská spoločnosť mení cenu vodného

Bratislavská vodárenská spoločnosť mení cenu vodného

V regióne pôsobnosti Bratislavskej vodárenskej spoločnosti sa od 1. apríla 2022 zmení cena vodného. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil nové ceny vodného pre bežných odberateľov na úrovni 1,0387 €/m3 bez DPH, respektíve 1,2464 €/m3 s DPH. Táto zmena pre priemernú trojčlennú rodinu znamená mesačné navýšenie platby približne o 0,26 eur. Cena za stočné sa nemení.

Dodávka pitnej vody do domácnosti je z pohľadu energetickej náročnosti zložitý proces a zvýšené ceny energií, ktoré BVS musí platiť, sa do určitej miery preniesli aj do cien pre koncových zákazníkov. Spravili sme všetko preto, aby zmena ceny bola čo najnižšia a cena stočného sa v našom regióne nezvýšila vôbec,“ povedal generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš.

Zmena ceny vstupuje do platnosti 1. apríla tohto roku. BVS vyzve svojich zákazníkov listom alebo e-mailom, aby v termíne od 1. do 10. apríla, do 20.00 hodiny, vykonali na svojich vodomeroch mimoriadny odpočet a údaje nahlásili BVS. Najefektívnejší spôsob, ako môžu zákazníci tento odpočet nahlásiť, je priamo cez Zákaznícky portál BVS, ktorý využíva už viac ako 45 tisíc zákazníkov. V prípade, ak chcú aktuálny stav vodomeru nahlásiť osobne, môžu tak urobiť na ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS. Za nahlásenie stavu vodomeru v bytových domoch spravovaných správcovskou spoločnosťou zodpovedá príslušný správca.

V prípade, že sa zákazník rozhodnete nenahlásiť stav vodomeru v uvedenom termíne, na výpočet spotreby bude použitý odhad na základe historickej spotreby. Tento proces je plne automatický a zákazník oň nemusí žiadať. Stav vodomeru nie je potrebné nahlasovať ani pri nulovom odbere vody. Určené maximálne ceny platné od 1. 4. 2022 budú pre odberné miesta zohľadnené až vo vyúčtovacej faktúre.