Logo
Úvod Aktuality Analýza vzoriek vody zdarma. Na rozšírené testy bude zľava

Analýza vzoriek vody zdarma. Na rozšírené testy bude zľava

V rámci Svetového dňa vody umožní Bratislavská vodárenská spoločnosť záujemcom zdarma otestovať pitnú vodu z domácich studní na dva základné parametre – celkovú tvrdosť a obsah dusičnanov. Na tri vybrané analýzy vzoriek vody, objednané 22. marca 2023, poskytneme záujemcom 40 percentnú zľavu.

 

„BVS garantuje svojim zákazníkom dodávku kvalitnej pitej vody. So znepokojnením však sledujeme správy o environmentálnych záťažiach, ktoré na Slovensku máme. A tieto hrozby sa priamo týkajú práve  vody z domácich studní. Je veľmi dôležité, aby obyvatelia týchto lokalít poznali kvalitu studničnej vody a pravidelne ju sledovali. BVS vo svojich akreditovaných laboratóriách ponúka vysoko kvalitné a profesionálne služby, zamerané na analýzy pitnej aj odpadovej vody. Preto nás veľmi teší, že práve na Svetový deň vody dlhodobo zaznamenávame veľký záujem verejnosti o kontrolu vody z domácich studní. Každý by si mal byť istý, že voda, ktorú pije, či ňou polieva svoju záhradu je zdravotne nezávadná,“ povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Peter Olajoš.

V stredu, 22. marca 2023, v čase od 8.00 do 16.00 hodiny budú akreditované laboratória BVS na Bojnickej ulici č. 6 príjmať prinesené vzorky vody z domácich studní na bezplatnú analýzu tvrdosti vody a obsah dusičnanov. Vzorku treba priniesť v max. 3 dcl plastovej fľaši, ktorá bude pred odberom poriadne prepláchnutá. Voda zo studne by sa mala nechať aspoň tri minúty odtiecť a následne naplniť až po okraj fľaše, aby tam nezostal žiaden priestor na vzduch. Každá vzorka bude označená identifikačným číslom, pod ktorým bude zverejnený výsledok analýzy na internetovej stránke www.bvsas.sk. Výsledky týchto dvoch stanovení však nenahrádza spoplatnený rozbor vody v zmysle platnej legislatívy.

V ten istý deň si môžu fyzické osoby objednať aj rozšírené rozbory so zľavou až 40 percent. Zľava sa uplatňuje na analýzu studničnej vody v rozsahu minimálny rozbor, ktorého cena bude 110,52 eur, analýzu zameranú na obsah pesticídov v hodnote 238,32 euranalýzu v rozsahu minimálny rozbor s pesticídmi v hodnote 340,92 eur. Podmienkou na získanie zľavy je vyplnenie a zaslanie žiadosti o rozbor vody, ktorú nájdete na stránke www.bvsas.sk a jej zaslanie e-mailom na sluzby@bvsas.sk, prípadne osobné doručenie na Bojnickú č. 6 v Bratislave v čase od 8.00 do 14.00 hodiny. Objednávky z kapacitných dôvodov budú prijímané iba 22. marca 2023. Od 3. 4. 2023 po zaevidovaní všetkých žiadostí o rozbor vody so zľavou budú objednávateľov kontaktovať pracovníci laboratória ohľadom dohodnutia termínu uskutočnenia odberu vzorky vody. Laboratórium bude vykonávať analýzy vzoriek studničnej vody v priebehu nasledujúcich troch mesiacov, podľa počtu prijatých žiadostí o rozbor vody a podľa rozsahov rozborov.

Akreditované laboratória BVS počas celého roka ponúkajú širokú škálu rozborov pitnej, teplej, odpadovej vody, ale aj čistiarenských kalov či bioplynu. Všetky informácie nájdete stránke www.bvsas.sk.