Logo
Úvod Zabráňte zvýšeniu stočného

Zabráňte zvýšeniu stočného!

Veľa ľudí si neuvedomuje, čo spôsobuje tým, že splachuje veci, ktoré do kanalizácie nepatria. Dochádza tak k upchaniu, vytopeniu a haváriám. Táto skutočnosť vedie k zvýšeniu nákladov na čistenie kanalizácie a odstraňovanie havárií, čo sa v konečnom dôsledku môže prejaviť na zvýšení ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody.

Prinášame 6 jednoduchých tipov ako zabezpečiť, aby kanalizácia bola priechodná a zamedzilo sa haváriám:

 • Uistite sa, že vo vašej kanalizácii skončí výlučne odpadová voda, ľudské výlučky a toaletný papier.
 • Sanitárne produkty, ako napr. hygienické dámske vložky, tampóny, kondómy, hygienické utierky, plienky, do kanalizácie NEPATRIA! Zabaľte ich a dajte do smetného koša.
 • Olej, tuky, masť po varení, ktoré chcete vyhodiť, nechajte vychladnúť a zabalené vyhoďte do smetného koša alebo ich zmiešajte s orieškami a semiačkami a použite ako potravu pre vtáčiky. Tuky, ktoré skončia v kanalizácii sa usadzujú na obvode a spôsobujú upchávanie.  
 • Zbytky jedla, ako napr. omáčky, cestoviny, polievky nevylievajte do kanalizácie! Zabaľte ich a vyhoďte do smetného koša, alebo ak máte možnosť, použite ich ako potravu pre zvieratá.
 • Chemikálie, rozpúšťadlá, motorový olej a farby sú vo vode takmer nerozpustné, usadzujú sa na obvode kanalizácie a spôsobujú upchávanie. Preto treba zabrániť úniku takýchto látok do    podzemných vôd, povrchových vôd alebo do kanalizácie. Zneškodnením výrobku poverte miestne zberné stanice – firmy, ktoré sú držiteľmi autorizácie (napr. Eko-salmo Bratislava, Zohor), ich služby sú bezplatné. Prípadne sa informujte na Vašom Obvodnom úrade životného prostredia, Krajskom úrade životného prostredia, obecnom úrade. Informácie Vám poskytne aj Ministerstvo životného prostredia SR.
 • Lieky, injekčné striekačky, tabletky nesplachujte, ale odneste do lekární a nemocníc.
 • Kuchynský odpad nie je odpadovou vodou a v prípade, že producent takýto odpad likviduje v kanalizácii vystavuje tak kanalizáciu viacerým rizikám, medzi ktorými dominuje usadzovanie zvyškov (šupky, drvina) v kanalizačnej prípojke, následne upchatie prípojky a vyhnívanie zvyškov spojené so vznikom zapáchajúcich a výbušných plynov, ktoré môžu prenikať do vnútra nehnuteľnosti.
 • Veľa ľudí si neuvedomuje, čo spôsobuje tým, že splachuje veci, ktoré do kanalizácie nepatria. Dochádza tak k upchaniu, vytopeniu a haváriám. Táto skutočnosť vedie k zvýšeniu nákladov na čistenie kanalizácie a odstraňovanie havárií, čo sa v konečnom dôsledku môže prejaviť na zvýšení ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody.
 • Prinášame 6 jednoduchých tipov ako zabezpečiť, aby kanalizácia bola priechodná a zamedzilo sa haváriám:
 • Uistite sa, že vo vašej kanalizácii skončí výlučne odpadová voda, ľudské výlučky a toaletný papier.
 • Sanitárne produkty, ako napr. hygienické dámske vložky, tampóny, kondómy, hygienické utierky, plienky, do kanalizácie NEPATRIA! Zabaľte ich a dajte do smetného koša.
 • Olej, tuky, masť po varení, ktoré chcete vyhodiť, nechajte vychladnúť a zabalené vyhoďte do smetného koša alebo ich zmiešajte s orieškami a semiačkami a použite ako potravu pre vtáčiky. Tuky, ktoré skončia v kanalizácii sa usadzujú na obvode a spôsobujú upchávanie.
 • Zbytky jedla, ako napr. omáčky, cestoviny, polievky nevylievajte do kanalizácie! Zabaľte ich a vyhoďte do smetného koša, alebo ak máte možnosť, použite ich ako potravu pre zvieratá.
 • Chemikálie, rozpúšťadlá, motorový olej a farby sú vo vode takmer nerozpustné, usadzujú sa na obvode kanalizácie a spôsobujú upchávanie. Preto treba zabrániť úniku takýchto látok do    podzemných vôd, povrchových vôd alebo do kanalizácie. Zneškodnením výrobku poverte miestne zberné stanice – firmy, ktoré sú držiteľmi autorizácie (napr. Eko-salmo Bratislava, Zohor), ich služby sú bezplatné. Prípadne sa informujte na Vašom Obvodnom úrade životného prostredia, Krajskom úrade životného prostredia, obecnom úrade. Informácie Vám poskytne aj Ministerstvo životného prostredia SR.
 • Lieky, injekčné striekačky, tabletky nesplachujte, ale odneste do lekární a nemocníc.

Kuchynský odpad nie je odpadovou vodou a v prípade, že producent takýto odpad likviduje v kanalizácii vystavuje tak kanalizáciu viacerým rizikám, medzi ktorými dominuje usadzovanie zvyškov (šupky, drvina) v kanalizačnej prípojke, následne upchatie prípojky a vyhnívanie zvyškov spojené so vznikom zapáchajúcich a výbušných plynov, ktoré môžu prenikať do vnútra nehnuteľnosti.