Logo

Balíček 7: Teplá voda

Rozbor určený pre teplú vodu v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z.z.  Neakreditovaný odber vzorky vody pracovníkom laboratória. Cena zahŕňa administratívny poplatok za spracovanie vzorky, slovný posudok a vyhotovenie protokolu o skúške. Je potrebné prirátať cenu dopravy vzorky do laboratória pracovníkom laboratória.

 

Mikrobiologické a biologické ukazovatele    

Názov ukazovateľa Merná jednotka
Legionella KTJ/l
Escherichia coli KTJ/100 ml
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C KTJ/1 ml
Živé organizmy (okrem bezfarebných bičíkovcov) jedince/ml
Farba mg Pt/l
Celkový organický uhlík (TOC) mg/l
Chemická spotreba kyslíka manganistanom mg/l
Voľný chlór mg/l
Oxid chloričitý mg/l
Fosforečnany mg/l
Pach -
Reakcia vody (pH) -        
Zákal NTU
Železo mg/l
Pseudomonas aeuruginosa KTJ/100ml

 

Cena balíčka: 185.14 Eur s DPH (154.28 Eur bez DPH) 

 

Žiadosť o rozbor vody

 

Pole oblasť je povinné.
Pole meno je povinné.
 
Pole email je povinné. Zadajte ho vo formáte email@email.sk
Pole správa je povinné
Pre odoslanie formulára musíte súhlasiť so spracovaním osobných údajov.