Logo
Úvod 10 000 stromov - spolupráca BVS a mesta Bratislava prinesie Bratislavčanom nové zelené plochy

 

10 000 stromov

Hlavné mesto pracuje v rámci iniciatívy 10 000 stromov na pláne systematickej obnovy a udržateľnosti drevín. Od roku 2019 už vysadili 1 870 stromov a 5336 kríkov navyše, čo je viac ako sa mestu podarilo vysadiť spolu počas predošlých štyroch rokov.

BVS darovala 20 stromov

BVS sa zapojila do aktivity mesta Bratislava - hlavné mesto SR na výsadbu 10 000 stromov darovala dvadsať stromov, ktoré boli dnes zasadené v Podunajských Biskupiciach na Bieloruskej ulici aj za účasti generálneho riaditeľa BVS Petra Olajoša, finančného riaditeľa BVS Emericha Šinku, obchodného riaditeľa Ladislava Kizáka a investičného riaditeľa Mariána Havla.Jarabiny a duby, ktoré do týchto biotopov historicky patria budú pomôžu udržať vodu v prírode a znižuje dopad prívalových dažďov, ktoré zaťažujú kanalizačnú sieť. Všetky projekty, ktoré zlepšia nakladanie s vodou, sú z pohľadu BVS mimoriadne potrebné a z dlhodobého hľadiska priam nevyhnutné.

 

Ďalšia zeleň v iniciatíve 10 000 stromov pribudla na čistiarni odpadových vôd vo Vrakuni

Hlavné mesto Bratislava s spolupráci s BVS a.s. vysadilo v najväčšej čistiarni odpadových vôd na Slovensku ďalších trinásť stromov v rámci svojej iniciatívy 10 000 stromov. Sadenia jelší a hrabov, ktoré sú v tomto biotope pôvodným druhom drevín, sa osobné zúčastnil aj primátor hlavného mesta Bratislavy Matúš Vallo a generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš.

Prečo potrebujeme stromy

 • V lete zmierňujú horúčavy

  • Ovplyvňovanie mikroklímy závisí aj od množstva vysadených stromov. 

  • V lete stromy poskytujú tieň a ochladzujú svoje okolie lepšie a efektívnejšie než akékoľvek klimatizačné zariadenie.

 • Zlepšujú ovzdušie

  • Zároveň stromy pôsobia ako filter viažúci prach, oxidy síry a dusíka, oxid uhoľnatý a iné škodliviny v ovzduší. V mestách zachytávajú listnaté stromy až 27 % a ihličnaté 28 % prachu.

 • Znižujú hluk

  • Stromy a kríky pôsobia aj ako protihluková bariéra. Pás stromov širokých 10 m znižuje hluk o 1 – 6 dB.

 • Zvyšujú biodiverzitu

  • Stromy v meste znamenajú pre nás viac kontaktu s prírodou, pretože prinášajú so sebou rôzne podoby života – vtáky, cicavce, hmyz…