Logo
Úvod Domácnosti Nové pripojenie Zákres sietí verejného vodovodu a kanalizácie

Ak plánujete stavbu nehnuteľnosti alebo pripojenie na verejné siete, potrebujete zakresliť umiestnenie existujúceho verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
Informatívny zákres vodovodu a kanalizácie, ktorých prevádzkovateľom je BVS môžete získať:

  • zaslaním požiadavky o zákres pomocou formulára, zákres vám zašleme naspäť e-mailom do 48 hodín,
  • osobne na počkanie v kontaktných centrách našej spoločnosti, v čase určenom pre zákresy a technické konzultácie,
  • zaslaním požiadavky o zákres poštou na adresu BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava. Odpoveď bude zaslaná poštou do 30 dní.

Vo všetkých prípadoch je potrebné predložiť tieto informácie:

  • aktuálnu snímku z katastrálnej mapy s vyznačením záujmového územia v čitateľnej mierke
  • katastrálne územie
  • číslo parcely
  • kategóriu parcely

 

Požiadať o zákres

Služba vypracovania zákresu pri osobnom podaní je spoplatnená vo výške 10 Eur. 

 

Elektronické požiadanie o zákres prostredníctvom formulára je stále zadarmo!