Logo
Úvod Domácnosti Nové pripojenie Zákres sietí verejného vodovodu a kanalizácie

Ak plánujete stavbu nehnuteľnosti alebo pripojenie na verejné siete, potrebujete zakresliť umiestnenie existujúceho verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
Informatívny zákres vodovodu a kanalizácie, ktorých prevádzkovateľom je BVS môžete získať:

 

  • alebo osobne na počkanie v kontaktných centrách našej spoločnosti, v čase určenom pre zákresy a technické konzultácie

V prípade žiadosti o zakreslenie sietí BVS poštou je potrebné predložiť tieto informácie:

  • aktuálnu snímku z katastrálnej mapy s vyznačením záujmového územia v čitateľnej mierke
  • katastrálne územie
  • číslo parcely
  • kategóriu parcely

Požiadavku o zákres poštou treba zaslať na adresu BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava. Odpoveď bude zaslaná poštou do 30 dní.

 

Požiadať o zákres

Služba vypracovania zákresu pri osobnom podaní je spoplatnená vo výške 10 Eur. 

 

Elektronické požiadanie o zákres prostredníctvom formulára je stále zadarmo!