Bezplatná analýza vzoriek vody

09.03.2015 Vážení zákazníci, pri príležitosti Svetového dňa vody sme pre vás aj v tomto roku pripravili bezplatnú analýzu vzoriek vody z domácich studní na prítomnosť dusičnanov a celkovú tvrdosť.

Vzorky vody môžete priniesť v pondelok - 23. marca a v utorok - 24. marca 2015 v čase od 8:00 do 16:00 hod. do priestorov laboratórií BVS na Bojnickej ulici 6 v Bratislave.

POSTUP PRI ODBERE VZORKY:

1.) 3 dcl plastovú fľašu niekoľkokrát dôkladne vypláchnite vodou. (Sklenené fľaše a nádoby nad pol litra nebudeme prijímať.)
2.) Vodu nechajte cca 2 – 5 minút odtiecť dostatočne silným prúdom.
3.) Fľašu naplňte až po okraj tak, aby nad vrchnákom nebol takmer žiadny vzduch a uzavrite.
4.) Takto odobranú vzorku vody je potrebné priniesť v stanovenom čase do BVS (na Bojnickú ulicu 6).
5.) Každá fľaša bude označená identifikačným číslom. Pod týmto číslom bude zverejnený výsledok analýzy.

Výsledky budú postupne zverejňované v priestoroch zákazníckych centrier BVS, v priestoroch laboratórií na Bojnickej ulici 6, na webovej stránke www.bvsas.sk alebo prostredníctvom call centra.

 

 
Aktualizované: 09.03.2015 15:09
TlačiťHore

Aktuality