Logo

Vonkajšia expozícia

Vo východnej časti vodárenského areálu bola v roku 2019 otvorená vonkajšia expozícia múzea s plochou 1600 m2 zameraná na prezentáciu vodárenskej techniky. Exponáty pochádzajú z viacerých objektov BVS a boli používané v rôznych fázach vodárenského procesu - od výroby a distribúcie vody až po odvedenie odpadovej vody kanalizáciou a jej následné čistenie. Exponáty dopĺňa prírodné jazierko s oddychovým dreveným mólom. V areáli novej expozície sú umiestnené aj dve pitné fontány a prírodný malý amfiteáter, ktorý slúži na vzdelávacie účely najmä počas letných dní.

Otváracie hodiny

Hlavná sezóna (1.4. - 31.10.): od 6:00 hod. do 21:00 hod.

Vedľajšia sezóna (1.11. - 31.3.): od 7:00 hod. do 17:00 hod.

V prípade nepriaznivého počasia v zimnom období sa otváracie hodiny upravujú od 9:00 do 17:00 hod. V prípade kalamitnej situácie (povodeň, poľadovica, snehová kalamita) je vonkajšia expozícia zatvorená.

Fotogaléria