Logo

Vodárenské múzeum

Vodárenské múzeum je špecializované technické múzeum. Založené bolo v roku 2007 Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou a sídli v historických priestoroch prvej čerpacej stanice v Bratislave.

V roku 1886 bola v Karlovej Vsi, na ľavom brehu Dunaja postavená prvá čerpacia stanica, ktorá spolu so studňou na Sihoti a vodojemom pri Bratislavskom hrade tvorila základ vodárenstva v Bratislave. Pitná voda pochádzala z podzemných zdrojov ostrova Sihoť, bohatého na prírodne filtrovanú vodu z Dunaja. Z vodárenskej studne na Sihoti sa voda dopravovala pomocou 1,7 km dlhého potrubia do Hlavnej čerpacej stanice v Karlovej Vsi. Odtiaľ sa pomocou parných čerpadiel distribuovala do celého mesta a následne do hlavného vodojemu v blízkosti Bratislavského hradu. Bratislavská vodáreň bola riešená ako tlakovo-gravitačný systém a bola prvá svojho druhu na území Slovenska.

Areál Vodárenského múzea

Historický vodárenský areál v Karlovej Vsi ponúka vynikajúci oddychový a vzdelávací priestor. Na ploche troch hektárov sa nachádza Vodárenské múzeum, Vodárenská záhrada, Komunitná záhrada, moderná čerpacia stanica pitných vôd so zariadeniami ako aj kanalizačná čerpacia stanica. Hlavnou črtou celého priestoru je symbióza techniky a prírody.

Vodárenské múzeum získalo v roku 2015 čestné uznanie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súťaži Pamiatka roka. V roku 2016 získala Vodárenská záhrada titul Park roka. Budova múzea ako aj historický areál na ostrove Sihoť sú Národnými kultúrnymi pamiatkami. Blízke lužné lesy Karloveského ramena tvoria sústavu chránenej oblasti Natura 2000.

 

 

Pozrite si viac informácii o našich expozíciach

Kohutik

Expozícia múzea

Spoznajte históriu a súčasnosť bratislavských vodární v interaktívnej expozícii múzea.

Kohutik

Vonkajšia expozícia

Exponáty  čerpacej techniky pochádzajúce z viacerých vodárenských objektov nájdete vo východnej časti našej záhrady.

Kohutik

Ostrov Sihoť

Na ostrove Sihoť sa nachádza prvá vodárenská studňa z roku 1886, pôvodná elektrická čerpacia stanica a tunel vedúci pod ramenom Dunaja.