Logo

Zuzana Žáková Rajterová

referent - prenájom priestorov

+421 2 4825 3531

zuzana.zakovarajterova@bvsas.sk

Telefonický kontakt je k dispozícii v pracovných dňoch v čase: 8:30 - 16:00