Logo

Zuzana Žáková Rajterová

prenájom priestorov

+421 948 995 230

zuzana.zakovarajterova@bvsas.sk

Telefonický kontakt je k dispozícii v pracovných dňoch v čase: 8:30 - 16:00