Logo

Gertrúda Rošková

referent - prenájom priestorov

+421 911 120 034 

gertruda.roskova@bvsas.sk

Telefonický kontakt je k dispozícii v pracovných dňoch v čase: 8:00 - 15:00