Logo

 

 

Modrá škola - voda pre budúcnosť

Modrá škola – voda pre budúcnosť je dlhodobý vzdelávací program Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Hlavným zámerom programu je systematické budovanie pozitívneho vzťahu mladých ľudí k pitnej vode ako produktu, ktorý má svoju hodnotu rovnako ako každý iný produkt potrebný pre život človeka.

 

 

Online zóna

Chcete sa o vode a vodárenstve vzdelávať aj doma alebo v prostredí školy? V rámci nášho vzdelávacieho programu máme k dispozícii niekoľko online materiálov, pomocou ktorých sa deti hravým a poučným spôsobom dozvedia mnohé zaujímavosti o vode a pedagógovia získajú odborné podklady, ktoré môžu použiť v rámci vzdelávacieho procesu.

Zobraziť viac
Online zóna

Výučbové programy

Chcete sa dozvedieť viac o najvzácnejšej tekutine – vode? Vo Vodárenskom múzeu sa s tematikou vody oboznámite nielen počas návštevy stálej expozície, ale najmä v rámci výučbových programov, ktoré realizujeme ako súčasť vzdelávacieho programu Modrá škola – voda pre budúcnosť.

Zobraziť viac
Výučbové programy

Exkurzie do objektov BVS

V rámci aktivít vzdelávacieho programu Modrá škola – voda pre budúcnosť realizujeme pre školy v spolupráci s jednotlivými divíziami odborné exkurzie do vybraných objektov BVS, a. s

Zobraziť viac
Exkurzie do objektov BVS

Kanál nie je smetisko

Veľa ľudí si kanalizáciu mýli s odpadkovým košom. „Veď je to také ľahké – stačí hodiť do záchoda, spláchnuť a hotovo!“ Bohužiaľ, takto to nefunguje. Aj keď niečo ide spláchnuť, ešte to neznamená, že to patrí do kanalizácie. Mnoho vecí, ktoré ľudia bežne zvyknú vyhadzovať do záchoda či vypúšťať do výlevky, upcháva kanalizačné potrubia, spôsobuje škody a sťažuje proces čistenia odpadových vôd.

Zobraziť viac
Kanál nie je smetisko