Logo

Karloveské rameno

Dunajské rameno s lužnými lesmi a cyklotrasou obklopuje južnú stranu nášho areálu a je prirodzeným vstupom do záhrady.