Číslo Predmet Subjekt Cena (€) Dátum
MEM/130/2019/BVS Memorandum o spolupráci pri realizácii zdravotných programov zdravotnej poisťovne Union zdravotná poisťovňa, a.s. a Union poisťovňa, a.s. 17.07.2019
Dod. č. 1 k ZOP 44/1010/2010 BVS Zabezpečenie odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu v rámci stavby: obytný súbor Opletalova ul., Bratislava  Benuga Slovakia s.r.o.  16.07.2019
DZ/150/2019/BVS Verejná kanalizácia vybudovaná v okr. BA IV, m.č. DNV, v k.ú. DNV, v rámci stavby Bratislava, Devínska Nová Ves - Obytný súbor Devínsky dvor  Benuga Slovakia s.r.o. 16.07.2019 
ZEL/128/2019/BVS  Zabezpečenie maximálnej rezervovanej kapacity Západoslovenská distribučná, a.s. 174,75 16.07.2019  
DEL/47/2019/BVS Dočasná dodávka a odber elektrickej energie DPS RE, s.r.o. 16.07.2019
NN/84/2019/BVS Nájomná zmluva – nájom pozemku Modra Rímskokatolícka cirkev, farnosť Modra 15 912,50 16.07.2019 

KP/99/2019/BVS

Obnova serverov na lokalitách

AUTOCONT s.r.o. 33 940 16.07.2019  
Dodatok č. 7 k OST/368/2013/BVS O úschove odpadu za účelom jeho zhodnotenia Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. v skratke: OLO a.s.  1052,16/1rok 16.07.2019  
KP/115/2019/BVS Laboratórne potreby zo skla FISHER Slovakia, spol. s.r.o. 18 707,86  16.07.2019 
KP/105/2019/BVS Tlačiarenské výrobky Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o.  65 930,28 16.07.2019 
KP/100/2019/BVS Vápenný hydrát ENICO, s.r.o.  60 012,10 16.07.2019 
KP/96/2019/BVS Laboratórne potreby z papiera, kovového materiálu a plastu Ing. Igor Liba - Bali 52 701,82 16.07.2019 
ZOD/101/2019/BVS Ročný servis redukčných ventilov CLA-VAL ATJ Slovakia s.r.o. 27 500 16.07.2019
HZ/103/2019/BVS Nájom zásobníkov a dávkovacích zariadení na koagulant v ČOV Gbely, Kopčany, Rohožník, Plavecký Peter, produktov ODOUR control vo VČS Pezinok na rok 2019 - 2020 KEMIFLOC SLOVAKIA s.r.o. 16 455  16.07.2019 
ZOD/110/2019/BVS Servis a oprava servopohonov zn. AUMA ELSO - b, s.r.o. 13 500 16.07.2019 
ZOD/104/2019/BVS Oprava a údržba zariadení NIVELCO na prevádzkach DČOV a DVV MICROWELL, spol. s .r.o. 11 000  16.07.2019 
ZOD/117/2019/BVS Overenie meradiel prietoku na ÚČOV Vrakuňa, ČOV Senec, ČOV Hamuliakovo, ČOV Rohožník, ČOV Malacky, ČOV Plavecký Štvrtok, ČOV Senica, ČOV Kopčany a ČOV Skalica HYMES MK, s.r.o. 16 490 16.07.2019 
ZOD/111/2019/BVS  Havária čerpadla YBA 2250 č.13 v ÚČOV Bratislava-Vrakuňa FERRMONT, s.r.o. 18 565 16.07.2019
VB/122/2019/BVS  IBV Vrbina, Ivanka pri Dunaji, SO 504-00 Rekonštrukcia kanalizácie a SO 505-00   Ing. Andrej Šoltés  15.07.2019  
BD/102/2019/BVS  Senec - Súbor rodinných domov  KVALSTAV spol. s r.o.  15.07.2019  
BD/98/2019/BVS Most pri Bratislave - Obytná zóna Makové  Pardalis s. r. o.  15.07.2019  
BD/81/2019/BVS  Pezinok, ul. Gen. Svobodu  Vladimír Ženiš  15.07.2019  
P 4/403/2019 BVS  Pezinok, Schaubmarova ul., preložka vodovodu  Ing. Igor Jakubócy, Ing. Andrea Jakubócyová 15.07.2019  
P 2/403/2019 BVS  Polyfunkčné centrum Einsteinova, Bratislava, SO 12 Rekonštrukcia vodovodného   Einpark Office, a. s.       15.07.2019   
P 1/403/2019 BVS Polyfunkčné centrum Einsteinova, SO 12 Prekládka vodovodného potrubia DN 600  Einpark Office, a. s.    15.07.2019  
BP 12/403/2019 BVS  Modra - Rekonštrukcia vodovodu na Trnavskej ulici  ATOPS s. r. o.  15.07.2019  
BP 11/403/2019 BVS  Bratislavské Podhradie - Vydrica, SO-K101 Prekládka kanalizácie - stoka DN400- Staromestská ulica  VYDRICA DEVELOPMENT, a.s.  15.07.2019  
BP 10/403/2019 BVS  Bratislava, k.ú. Staré mesto, Bratislavské Podhradie - Vydrica, 0. Etapa  VYDRICA DEVELOPMENT, a.s.  15.07.2019  
ZOP 35/403/2019 BVS  Láb, Obytná zóna Na vŕšku  FEPAX, s.r.o.  15.07.2019  
ZOP 34/403/2019 BVS  Smolinské - IBV Pri škole  Obec Smolinské  15.07.2019  
ZOP 32/403/2019 BVS  Podunajské Biskupice - Distribučno -skladové centrum - Predĺženie verejnej   INTERPHARM Slovakia, a.s.  15.07.2019  
ZOP 31/403/2019 BVS  Kostolište, Predĺženie verejného vodovodu  GIVAN s.r.o.   15.07.2019  
ZOP 30/403/2019 BVS  Kúty, IBV Na cihlách, verejný vodovod  Obec Kúty  15.07.2019 
ZOP 29/403/2019 BVS  Výstavba 26 RD Slovenský Grob  GROB living s.r.o.  15.07.2019 
ZOP 28/403/2019 BVS  Výstavba 26 RD Slovenský Grob  GROB living s.r.o.  15.07.2019 
ZOP 27/403/2019 BVS Brestovec, Vodovod U Ticháčkov  Obec Brestovec   15.07.2019 
ZOP (B) 24/403/2019 BVS  IBV Zálesie, NB7 – Lokalita Ku Kanálu, II. etapa, SO 03 Splašková kanalizácia  PRODOM-STAV, spol. s r.o.  15.07.2019 
BZOP 42/403/2019 BVS  Dubová - Predĺženie verejného vodovodu Dubová, Sokolská ul.  GAMAK, s. r. o.  15.07.2019 
BZOP 39/403/2019 BVS  Bratislava, Bývanie Trnávka  Esterian, a.s.  15.07.2019 
BZOP 38/403/2019 BVS Most pri Bratislave, Homorovské IV  FELD, s. r. o.  15.07.2019 
BZOP 37/403/2019 BVS  Kuchyňa, Obytná zóna Kuchyňa Sady  BESTAV-STAVOCEL, s. r. o.    15.07.2019 
BZOP 36/403/2019 BVS  Miloslavov, Technická infraštruktúra obce Miloslavov, lokalita Alžbetin dvor  ISMONT, s.r.o.  15.07.2019 
BZOP 35/403/2019 BVS  Stupava, Obytná zóna Stupava, Dielové – Vinohrady II  FX INVEST, s.r.o.   15.07.2019 
BZOP 34/403/2019 BVS  Bernolákovo Pribinova ul., Nová obytná ulica s infraštruktúrou  Občianske združenie PRIBINOVA BERNOLÁKOVO  15.07.2019 
BZOP 32/403/2019 BVS Bernolákovo-Rozšírenie vodovodu, lokalita Pribinova  Občianske združenie PRIBINOVA BERNOLÁKOVO  15.07.2019 
BZOP 31/403/2019 BVS  Miloslavov, Technická infraštruktúra obce Miloslavov, lokalita Alžbetin dvor  ISMONT, s.r.o.  15.07.2019 
BZOP 30/403/2019 BVS  Bytový dom Bystrická II.  Byty Opletalova s. r. o.  15.07.2019 
BZOP 29/403/2019 BVS Jarovce, Ovocná ul. Zástavba Triangel HSC Real Estate, s.r.o. 15.07.2019
BZOP 27/403/2019 BVS Polyfunkčný dom Bosákova - Šusteková II.b etapa VODOTIKA - MG spol. s r.o.  15.07.2019
BZOP 26/403/2019 BVS Moravský Svätý Ján, Obytná zóna Ježek, SO Verejný vodovod Poľnohospodárske družstvo Kúty 15.07.2019
BZOP 25/403/2019 BVS Obytný súbor Modra - Malé Hliny ATOPS s. r.o. 15.07.2019
BZOP 24/403/2019 BVS Bratislavské podhradie Vydrica VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. 15.07.2019
BZOP 23/403/2019 BVS Bratislavské podhradie Vydrica VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. 15.07.2019
BZOP 15/403/2019 BVS Obytný súbor Modra - Malé Hliny ATOPS s. r.o. 15.07.2019

Kolektívna zmluva na roky 2017 - 2019

Dodatok č. 1 ku KZ

Dodatok č. 2 ku KZ

Dodatok č. 3 ku KZ

Zásady pre tvorbu a využitie sociálneho fondu

Kolektívna zmluva spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. spolu s prílohami Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 12.07.2019
VB/39/2019/BVS Bratislava, Podunajské Biskupice SO 204 Splašková kanalizácia, vetva C a ČS2, Výstavba komunikácií a inžinierskych sietí, Hydinárska ulica  Slovenská republika, zastúpená Slovenským pozemkovým fondom 12.07.2019
BP 9/403/2019 BVS Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby Immo -Log -Sk Alpha s.r.o. 12.07.2019
ZOP 26/403/2019 BVS Zmluva o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu FX INVEST, s.r.o.  12.07.2019 
BZOP 18/403/2019 BVS Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o odbornom výkone prevádzky verejného vodovodu RAL group Slovakia s. r. o. 12.07.2019
BZOP 11/403/2019 BVS Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o odbornom výkone prevádzky verejného vodovodu IPON SK s.r.o. 12.07.2019 
ZOD/72/2019/BVS  Analýza odpadových vôd a kalu EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. 3504,50 12.07.2019
BP 8/403/2019 BVS  Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o doovzdaní a prevzatí vodnej stavby  B & R Company, s.r.o.   11.07.2019
BP 6/403/2019 BVS Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby B & R Company, s.r.o.  11.07.2019
ZOP 25/403/2019 BVS Zmluva o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu VINAPO, s.r.o. 11.07.2019
ZOD/83/2019/BVS Oprava potrubného rozvodu surového kalu z usadzovacích nádrží do zahusťovacích nádrží  ČAJKOV BV, s.r.o.  6612,00 11.07.2019
Dod. č. 1 ku KP/66/2017/BVS Zmena čl. 8, ods. 8.2  Hermes LabSystems, s.r.o. 32154,00  11.07.2019
ZOPS/301/2018/BVS Zmluva o poskytovaní právnych služieb  Advokátska kancelárie Roštár - Slovák, s. r. o. 320000,00  11.07.2019
ZOPS/143/2019/BVS Zmluva o poskytovaní právnych služieb  Majerník & Miháliková, s.r.o. 40000,00 10.07.2019
ZOPS/142/2019/BVS Zmluva o poskytnovaní právnych služieb  Malata, Pružinský, Hegeduš & Partners, s.r.o. 60000,00 10.07.2019
OST/132/2019/BVS Zmluva o audite a iných uisťovacích službách Deloitte Audit s.r.o. 55000,00 04.07.2019
Dod. č. 3 k VB/401/2015/BVS Zmeny v Čl. III.  STRABAG s.r.o. 19.06.2019
Dod, č. 1 k OST/192/2017/BVS Zmeny Čl. 1, bod 2 a 3 Slovenská sporiteľňa, a. s. 07.06.2019
POI/120/2019/BVS Poistenie zodpovednosti za škodu KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 185167,59 29.05.2019
Dod. č. 1 k VB/422/2018/BVS Zmena v Čl. 1, ods. 1.2 Mária Kalaš 27.05.2019
ZOPS/113/2019/BVS Mandátna zmluva (Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb a právneho poradenstva) TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.  50000,00 22.05.2019

Dod. č. 4 k OST/126/2015/BVS

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti Hlavný spolupoisťovateľ: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava, spolupoisťovateľ: Colonnade Insurance S.A., Košice 8300,00  02.04.2019 
OST/70/2019/BVS  Zmluva o vzájomnej spolupráci TRAJEKT PLUS, a. s. 02.04.2019

POI/82/2019/BVS 

PZ č.: 2406447092

Poistenie zodpovednosti za škodu  Generali Poisťovňa, a.s.  246890,00 28.03.2019
Dod. č. 3 ku KP/204/2017/BVS Zmena Čl. 5, bod 5.5 a 5.6 DEVELOPMENT4, a.s. 28.03.2019
Dod. č. 2 k P1/403/2018/BVS Zmena Čl. IV, bod 4.1 a 4.4 DEVELOPMENT4, a.s. 28.03.2019
BK/362/2018/BVS Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy GRAND KOLIBA, s. r. o. 1578592,57 22.03.2019
BP/7/403/2018/BVS Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby  GRAND KOLIBA, s. r. o. 376161,73 22.03.2019
Dod. č. 1 k OST/220/2014/BVS Zmena Čl. 2 a Čl. 3 GRAND KOLIBA, s. r. o.  22.03.2019
Dod. č. 1 k VB/223/2018/BVS Zmena Čl.1 ods.1   Augustín Režný, Valéria Režná 31.1.2019
Dod. č. 2 k ZOD/158/2015/BVS Zmena ceny za dielo Infra Services, a.s., Bratislava 53 625,53 31.1.2019
Dod. č.1 ku KP/207/2017/BVS Zmena v Čl. 9, bod 9.2 BEM REAL, s.r.o., Bratislava 28.01.2019
VB/422/2018/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena, pozemok, p.č. 2877, LV č. 1357, k.ú. Senec  Mária Kalaš 1096,00 28.01.2019 
Dod.č.1 k P1/403/2018/BVS Zmena v Čl. IV DEVELOPMENT4, a.s. 21.12.2018
ZEL/396/2018/BVS Čiastková zmluva na službu prevzatia zodpovednosti za odchýlku VN a dodávku elektriny  ELGAS, k.s., Považská Bystrica  19.12.2018
ZEL/395/2018/BVS  Čiastková zmluva na dodávku elektrickej energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o., Bratislava  19.12.2018 
ZEL/394/2018/BVS Čiastková zmluva na dodávku elektrickej energie Východoslovenská energetika a.s. 19.12.2018
Dod.č.2 ku KP/204/2017/BVS zmeny v Článku 5. Osobitné dojednania a zriadenie vecného bremena, úprava ustanovenia Článku 9, bod 9.2 písm. (b) DEVELOPMENT 4, a.s., Bratislava 09.11.2018
Dod.č.2 k VB/401/2015/BVS zmeny v Článku 5. Osobitné dojednania a zriadenie vecných bremien ERRICHTUNGSGESELLSCHAFT STRABAG SLOVENSKO s.r.o. 26.10.2018
VB/294/2018/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena, pozemok, p.č. 958/138 na LV č. 1539, k.ú. Borinka, okres Malacky Ing. Michal Jurčo 1460,34 11.10.2018 

KP/90/2018/BVS

MAZOH_60275/O2

Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena, stavby so s.č. 971, na pozemku p.č. 843/52 vrátane príslušenstva, pozemok, p.č. 843/36, pozemok, p.č. 843/52 na LV č. 1015, k.ú. Malacky O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava 46603,02  14.09.2018 
VB/222/2018/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena, pozemok, p.č. 2043/2, LV č. 2330, k.ú. Malacky Jozef Kaizer, Elena Kaizerová 69,00 13.09.2018 
KP/262/2018/BVS  Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 220000,00 09.08.2018
VB/220/2018/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena Peter Boškovič 108,00 01.08.2018
VB/223/2018/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena Augustín Režný, Valéria Režná 111,00 24.07.2018
Dod.č.2 k Zmluve o splátkovom úvere č. 566/2016 Tatra banka, a.s. 20.07.2018
Zmluva o splátkovom úvere č. S00869/2018/NBS Tatra banka, a.s. 20.07.2018
Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam Tatra banka, a.s. 20.07.2018
Dod.č.8 k ZOD/5/2011/BVS Vypracovanie znaleckých posudkov - zmena Čl. 5 bod 5.4 Ing. Miloslav Ilavský, PhD., Bratislava 95597,00 29.06.2018
Dod.č.2 k OST/271/2012/BVS Poistenie zodpovednosti za škodu - EnviroPro Colonnade Insurance S.A. a AIG Europe Limited 5043,00 28.06.2018
POI/212/2018/BVS Skupinové úrazové poistenie  Colonnade Insurance S.A. 568,00 14.06.2018 
POI/196/2018/BVS Poistenie zodpovednosti za škodu súvisiacu s ochranou osobných údajov Colonnade Insurance S.A.  16200,00 04.06.2018
MEM/149/2018/BVS Zmluva o vzájomnej spolupráci  Bratislavský samosprávny kraj 09.05.2018
OST/131/2018/BVS Zmluva o zabezpečení propagácie MFF Eko, s.r.o. 80000,00 27.04.2018
P 1/403/2018/BVS Zmluva o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby- preložka verej. vodovodu DEVELOPMENT4, a.s. 326896,00 17.04.2018

Dod.č.2 k ZOD/103/2017/BVS

ČOV Rohožník rekonštrukcia a modernizácia

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

2780000,00

16.04.2018

VB/337/2017/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena Mgr. Angelina Machová, RNDr. Ľubomír Mach 558,33 12.04.2018
Dod. č. 3 k OST/126/2015/BVS Predĺženie poistného obdobia a zmena spolupoisťovateľa - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., spolupoisťovateľ: Colonnade Insurance S.A., Košice 8300,00 6.4.2018

Dod.č.7 k OST/46/2016/BVS

Príloha č. 2

Príloha č. 5

Zmena prílohy č. 2 - Predmet podpory NFP a zmena Prílohy č. 5 - Podrobný rozpočet projektu Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica 2311418,27 4.4.2018
POI/100/2018/BVS Poistenie zodpovednosti za škodu KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 284686 29.03.2018
VB/19/2018/BVS Zmluva o zriadení vecných bremien, pozemok, p.č. 3100, k.ú. Karlova Ves, obec Bratislava  Západoslovenská distribučná, a.s. 2881,50 28.03.2018
Dod.č.1 ku KP/257/2017/BVS Zmena Čl. 2, ods. 2.2 - špecifikácia parcelných čísel  Vladimír Polák a Anna Poláková 26.03.2018
ZOPS/30/2018/BVS Zmluva o poskytovaní služieb - Geodetické práce  Ing. Marian Voštinár AGM 25000 19.02.2018
Dod.č.1 k ZOD/103/2017/BVS Zazmluvnenie realizácie prác, ktoré vyplynuli z nepredvídateľných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. 15.02.2018 
Rámcová dohoda na predmet dohody „Dodávka elektriny VN“

SE Predaj, s.r.o.
Stredoslovenská energetika, a.s.
Východoslovenská energetika a.s.

31.01.2018
Rámcová dohoda na predmet dohody „Služba prevzatia zodpovednosti za odchýlku VN a dodávka elektriny“

ELGAS, k.s.
Východoslovenská energetika a.s.
Stredoslovenská energetika, a.s.

31.01.2018
Rámcová dohoda na predmet dohody „Združená dodávka elektriny OM NN vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku“

Východoslovenská energetika a.s.
ELGAS, k.s.
Stredoslovenská energetika, a.s.

31.01.2018
ZEL-15-2017-BVS Východoslovenská energetika a.s. 31.01.2018
ZEL-16-2017-BVS SE Predaj, s.r.o. 31.01.2018
ZEL-17-2017-BVS ELGAS, k.s. 31.01.2018

Dod.č.6 k OST/46/2016/BVS

Príloha č.4

Aktualizácia zmluvy a Prílohy č. 4  Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica 29.01.2018
VB/364/2017/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena, pozemok p.č. 853, k.ú. Dúbravka, obec Bratislava  Mgr. Ján Stanček 558,33 22.01.2018
VB/349/2017/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena, pozemok p.č. 5229, 5230/1, k.ú. Modra  Kresťanské centrum BEREA 705,83 22.01.2018

Dod.č.5 k OST/46/2016/BVS

Príloha č. 2

Príloha č. 5

Zmena Článku 3 - Výdavky projektu a NFP, Zmena prílohy č. 2 - Predmet podpory NFP a zmena Prílohy č. 5 - Podrobný rozpočet projektu Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica 2311418,27 08.01.2018
OST/189/2017/BVS Dohoda o vysporiadaní duplicitného vlastníctva Mesto Malacky 08.12.2017
Dod.č.1 k POI/106/2017/BVS Zmena výšky poistného Collonade Insurance S.A., Košice 4405,03 06.12.2017
VB/220/2017/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena, pozemok p.č. 5667/4, k.ú. Vinohrady, Bratislava III  Ing. Tomáš Richter a Ing. Danica Richterová 23.11.2017 
VB/307/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 13614, 13616, k.ú. Skalica  GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s. 21.11.2017 
KP/205/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho HANT Development, a.s. 101830,52 15.11.2017
KP/257/2017/BVS Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena Vladimír Polák a Anna Poláková 1180,62 14.11.2017
Dod.č.1 k KP/204/2017/BVS Zmena v Čl. 1, bod 1.1 a zmena  v Čl. 5, bod 5.2  DEVELOPMENT 4, a.s. 14.11.2017
KP/207/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho BEM REAL, s.r.o. 52297,58 13.11.2017
KP/204/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho DEVELOPMENT 4, a.s. 304121,15 10.11.2017
KP/199/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho weeze finance s. r. o. 34422,38 08.11.2017 
VB/142/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č.700/43, k.ú. Borinka  Nemčovičová Mária, Gronesová Eva, Ing. Gronesová Viera 440,01  03.11.2017
KP/202/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho GREEN RESORT. s.r.o. 44869  03.11.2017
ZOD/295/2017/BVS Zmluva o dielo na vykonanie kontroly súčasného stavu dodržiavania povinností stavebníka vyplývajúce z nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko  REAL BAU GROUP, s.r.o.  16000 03.11.2017 
Dod.č.1 k VB/401/2015/BVS Zmena Čl.1 - Definícia a výklad, Čl. 5 - Osobitné dojednania a zriadenia vecných bremien a Čl. 8 - Doručovanie písomností ERRICHTUNGSGESELLSCHAFT STRABAG SLOVENSKO s.r.o. 02.11.2017 
ZOD/281/2017/BVS Zmluva o dielo pre stavbu: Rača - Grinava vodovodné zásobné potrubie, objekt: ČS Grinava RP Projekt, s.r.o.  34900 02.11.2017 
KP/203/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho Mestská časť Bratislava - Rusovce 560751 02.11.2017
KP/198/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho LOGISTIC PARK, s. r. o. 349924,61 27.10.2017
KP/200/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho General Development, s. r. o. 644632,48 27.10.2017
KP/201/2017/BVS Kúpna zmluva spojená so zmluvou o zriadení vecného bremena Vodohospodárske stavby Malacky, a. s. 62805,19  27.10.2017
KP/206/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho Bernolákovo Invest II. s r. o. 34749,94 27.10.2017
KP/208/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho ABM Realing, s. r. o. 80000 27.10.2017
Dod.č.2 k KP/101/2015/BVS  Zmena Čl. 2 Predmet zmluvy Development In Slovak Investments, s.r.o. 2266,67 26.10.2017 
ZOD/262/2017/BVS Zmluva o dielo na stavbu: Bratislava - Kanalizačný prepoj zberačov E a A  HYDROCOOP, spol. s r.o. 19736  26.10.2017
ZOD/244/2017/BVS Zmluva o dielo pre stavbu: Dlhá, Borová optimalizácia tlakových pomerov na siete A2_PROJEKT, s.r.o. 19900 26.10.2017 
BVB/209/2017/BVS Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, Stavba: Rekonštrukcia vodovodu DN 600 Bernolákovo - Senec   Rita Kolláriková 3200  24.10.2017
BVB/197/2017/BVS Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, Stavba: Rekonštrukcia vodovodu DN 600 Bernolákovo - Senec  EBA, s.r.o. 1800  24.10.2017
BVB/180/2017/BVS Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, Stavba: Rekonštrukcia vodovodu DN 600 Bernolákovo - Senec, sanácia vodovodu

Pavol Kőveš, Elvíra Sziglová

 

 
2000 24.10.2017
Dod.č.4 k OST/46/2016/BVS Zmena prílohy č. 2 - Predmet podpory NFP k zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica 20.10.2017 
ZOD/223/2017/BVS Zmluva o dielo na stavbu: Plavecký Peter, prepoj prívodných potrubí Infra Services, a.s. 48971,42 19.10.2017
ZOD/215/2017/BVS  Zmluva o dielo na autorský dozor pre stavbu: Záhorie, Malacky, odkanalizovanie, Predĺženie trás kanalizácie, 2. etapa HYDROCOOP, spol. s r.o. 4670  19.10.2017
ZOD/213/2017/BVS Zmluva o dielo na stavbu: Záhorie, Malacky - odkanalizovanie, Predĺženie trás kanalizácie, 2. etapa Infra Services, a.s. 1065239,57  19.10.2017
ZOD/196/2017/BVS Zmluva o dielo na stavbu: Devínska cesta, Múzeum - rekonštrukcia TS A2_PROJEKT, s.r.o. 11970  19.10.2017 
ZOD/187/2017/BVS  Zmluva o dielo na stavbu: VDJ Brezová - starý, renovácia Infra Services, a.s. 84000 19.10.2017
ZOD/182/2017/BVS Zmluva o dielo na stavbu: ČOV Plavecký Štvrtok - rekonštrukcia oxidačnej priekopy Infra Services, a.s. 154969,73 19.10.2017 
ZOD/177/2017/BVS Zmluva o dielo na stavbu: VZ a ČS Adamová, rekonštrukcia objektu Infra Services, a.s. 134997,89 19.10.2017
Dod.č.1 k VB/457/2014/BVS Zmena Čl. VII zmluvy o zriadení vecného bremena  Ferdinand Hamšík 12.10.2017 
OST/278/2017/BVS Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica 2411191,72  28.09.2017
VB/275/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 5244/9, k.ú. Pezinok  Eva Balázsová, Ing. Marián Martiš, Slovenská republika v správe Detský domov Harmónia, Michal Kraus, Beáta Krausová Meľuchová, Michal Vacula, Petra Vaculová, Jana Víznerová, Mgr. Mária Šajdíková, Anton Mikula, Eva Augustínová, Mgr. Patrik Kušnír, Ing. Manika Kušnírová, Xun Li, Congrong Zhang, Ing. Michal Mihočko, Mgr. Ivana Mihočková Biznárová, Ing. Vladimíra Benda Turanská, Jana Žáková, Lýdia Fričová, Mgr. Simona Poláková, Ing. Roman Zahoran, Ing. Marek Beragg, Veronika Beraggová, Ivan Becker, Jana Trgiňová, Development Ing Slovak Investments, s.r.o. 384,20 26.09.2017 
VB/274/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 5244/329, k.ú. Pezinok 

Development In Slovak Investments, s.r.o., Mgr. Simona Poláková, Ing. Michal Mihočko, Mgr. Ivana Mihočková Biznárová, Eva Augustínová, Xun Li, Congrong Zhang, Jana Žáková, Ing. Vladimíra Benda Turanská, Mgr. Mária Šajdíková, Anton Mikula, Slovenská republika v správe Detský domov Harmónia, Michal Kraus, Beáta Krausová Meľuchová, Mgr. Patrik Kušnír, Ing. Monika Kušnírová, Michal Vacula, Petra Vaculová, Ing. Marek Beragg, Veronika Beraggová, Ing. Roman Zahoran, Lýdia Fričová, two crazy companies, s.r.o.

768,39 26.09.2017 
VB/219/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 1051/2, k.ú. Borinka  Ing. Eva Jurčová a MUDr. Vladimír Jančok  2386 19.09.2017
KP/170/2017/BVS Predaj nebytového priestoru č. 4, súpisné číslo 657,  LV č. 3556, k.ú. Malacky Jozef Kolla, Malacky  15416,67 07.09.2017 
Dod.č.1 k OST/193/2016/BVS Zmena úverovej zmluvy v znení dodatku č.1 Tatra banka, a.s. 01.08.2017
OST/192/2017/BVS  Rámcová zmluva treasure - o uzatváraní obchodov s bankou a poskytovaní investičných služieb Slovenská sporiteľňa, a.s. 26.07.2017
VB/320/2016/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 910/9, k.ú. Karlova Ves Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 8191,13  14.07.2017 
Dod.č.3 k OST/46/2016/BVS Aktualizácia zmluvy, Prílohy č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP VZP a Prílohy č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica 11.07.2017
ZOD/103/2017/BVS Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "ČOV Rohožník rekonštrukcia a modernizácia" VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. 2780000 04.07.2017
VB/110/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 3904/1, k.ú. Záhorská Bystrica Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 740 23.06.2017
POI/144/2017/BVS Poistenie vozidiel MOJE AUTO Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 34 21.06.2017
POI/145/2017/BVS Skupinová poistná zmluva č. 080001288 pre krátkodobé poistenie Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 1638 15.06.2017
VB/60/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 4879, k.ú. Bernolákovo Železnice Slovenskej republiky, BA 2200  15.06.2017
VB/109/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 4415/9 a p. č. 4415/10, k.ú. Senec  Kapounová Anna  1000 08.06.2017
VB/108/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č.1076/2, k.ú. Borinka Ing. Jurčová Eva 3300  01.06.2017 
VB/254/2016/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 1130, k.ú. Borinka  Veselková Soňa, Kmeťová Iveta 2200  11.05.2017
POI/106/2017/BVS Poistenie strojov Collonade Insurance S.A., Košice 4636,66 28.04.2017
OST/97/2017/BVS Kooperačná Rámcová zmluva Výskumný ústav vodného hospodárstva 19.04.2017
VB/63/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 1658/1, k.ú. Ivanka pri Dunaji Obec Ivanka pri Dunaji 1650 05.04.2017
OST/68/2017/BVS Refundované nákladov na čistenie odpadových vôd Šaštín- Stráže Mesto Šaštín - Stráže 16369,65 17.03.2017
Dod.č. 2 Ku KP/260/2015/BVS Odplatný prevod infraštruktúry a zmluva o budúcej kúpnej zmluve, Obytný súbor vilových domov EURODOM RS facility services, s.r.o. 168625,2 10.03.2017
VB/54/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 1460/1, k.ú. Senec RNDr. Oskár Barán, Senec 06.03.2017
VB/15/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 1027/4, k.ú. Rača Božena Bieliková, Komárno 360 01.03.2017
VB/16/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 1027/4, k.ú. Rača Mária Brandisová, Bratislava 315 20.02.2017
KP/13/2017/BVS Predaj pozemku p.č. 4846/14, k.ú. Svätý Jur Mgr. Eva Mrafková, Svätý Jur 115 14.02.2017
VB/49/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 1536/1, k.ú. Senec Mesto Senec 08.02.2017
OST/26/2017/BVS Postúpenie práv a záväzkov z výstavby infraštruktúry MČ Bratislava Vinohrady vodojem Vtáčnik II., Líniová stavba GRAND KOLIBA, s.r.o., BA 100 02.02.2017
OST/27/2017/BVS Prevod projektovej dokumentácie MČ Bratislava Vinohrady vodojem Vtáčnik II., Líniová stavba GRAND KOLIBA, s.r.o., BA 200 02.02.2017
OST/28/2017/BVS Postúpenie práv a záväzkov MČ Bratislava Vinohrady Vtáčnik kanalizácia- Rekonštrukcia kanalizačného zberača Sliačska ul. GRAND KOLIBA, s.r.o., BA 100 02.02.2017
OST/29/2017/BVS Prevod projektovej doumentácie a licenčná zmluva, MČ Bratislava Vinohrady Vtáčnik kanalizácia- Rekonštrukcia kanalizačného zberača Sliačska ul. GRAND KOLIBA, s.r.o., BA 200 02.02.2017
POI/34/2017/BVS Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 372150,42 23.01.2017
Dod.č. 2 Ku BK/362/2012/BVS Budúca kúpna zmluva- Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu MČ BA - Podunajské Biskupice 532992,46 09.01.2017
OST/21/2017/BVS Refundované nákladov na čistenie odpadových vôd Šaštín- Stráže Mesto Šaštín - Stráže 49466,21 09.01.2017

 

 
Aktualizované: 17.07.2019 12:13
TlačiťHore