Číslo Predmet Subjekt Cena (€) Dátum
ZOS/174/2019/BVS Poskytnutie cisterny s pitnou vodou/Národný pochod za život 2019 KANET, n.o. 1 216,04  18.09.2019
NN/183/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu Mgr. Alžbeta Sekáčová 970 16.09.2019 
ZOD/181/2019/BVS Zmluva o dielo na Servis 6ks dúchadiel ATLAS COPCO typ ZS 26 v ČOV Šaštín Atlas Copco s. r. o.  6 170,89 12.09.2019
DZ/87/2019/BVS Darovanie pitnej fontány škole 1. súkromné gymnázium v Bratislave 1184,78 11.09.2019
ZOS/187/2019/BVS Poskytnutie cisterny s pitnou vodou/Petržalský festival RR EVENTS, s.r.o. 1 216,04 06.09.2019
ZOPS/189/2019/BVS Poskytnutie služieb v oblasti účtovníctva Mazars Accounting s.r.o., Europeum Business Center, Bratislava 21 000 05.09.2019
NN/180/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu Slovenský hydrometeorologický ústav 630 05.09.2019
Dod. č. 1 k ZOD/147/2019/BVS Oprava dna dosadzovacej nádrže č. 1 a č. 2 v ČOV Senica INPON, s.r.o., Bratislava 32 982,04 03.09.2019
NN/179/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu ATP spol. s r.o. 948 03.09.2019
NN/177/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu Marek Munka 1 250 03.09.2019
NN/175/2019/BVS Nájom priestorov pre prevádzkovanie výdajných nápojových automatov DAVITAL s.r.o. 640 / rok 30.8.2019
NN/176/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu z dôvodu konania podujatia Gin Fest 2019 Black Eye Company s.r.o. 1 680 28.08.2019
ZOD/167/2019/BVS Oprava havárie servopohonu v ČOV Devínska Nová Ves SIStherm s.r.o. 4 334,45 26.08.2019
ZOD/171/2019/BVS Oprava potrubného rozvodu surového kalu z usadzovacích nádrží do zahusťovacích nádrží ČAJKOV BV, s.r.o. 7 075 22.8.2019
ZOD/149/2019/BVS Oprava zhrabovacieho zariadenia FINCHAIN v dosadzovanej nádrži  č. 1 a 2 v ČOV Senica K&K TECHNOLOGY a.s. 10 172 20.8.2019
ZOPS/178/2019/BVS Poskytovanie poradenských služieb PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. 150 000 20.8.2019
ZOPS/182/2019/BVS Poskytovanie služieb znalca v odbore stavebníctvo Ing. Miloslav Ilavský, PhD. 17 000 20.8.2019
NN/146/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu z dôvodu svadby Peter Adamec 840 16.08.2019
NN/165/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu z dôvodu svadby Roxana Karnišová 1 250 16.08.2019
NN/145/2019/BVS Prenájom priestorov vo Vodárenskom múzeu z dôvodu svadobnej hostiny Lucia Šlamiarová 1100 16.08.2019
ZOS/133/2019/BVS Poskytnutie cisterny s pitnou vodou/Bitka o Bratislavu - Bratislava 1619 Skupina historického šermu Banderium, Bratislava 2 432,08 16.08.2019
ZOS/140/2019/BVS Poskytnutie cisterny s pitnou vodou/Majstrovstvá SR v kanoistike Slovenská kanoistika, Bratislava 1 824,06 16.08.2019
ZOS/141/2019/BVS Poskytnutie cisterny s pitnou vodou/Súťaž olympijských nádejí Slovenská kanoistika, Bratislava 1 824,06 16.08.2019
ZOS/152/2019/BVS Poskytnutie cisterny s pitnou vodou/Školský festival Obec Dunajská Lužná 608,02 16.08.2019
ZOS/160/2019/BVS Poskytnutie cisterny s pitnou vodou/Cibula Fest 2019 OZ CIBULÁK, Popudinské Močidľany 3 040,10 16.08.2019
ZOS/162/2019/BVS Poskytnutie cisterny s pitnou vodou/Vrakunská hodová slávnosť MČ Bratislava - Vrakuňa 2 432,08 16.08.2019
ZOS/163/2019/BVS Poskytnutie cisterny s pitnou vodou/Bratislavské korunovačné dni 2019 Hlavné mesto SR Bratislava 1 824,06 16.08.2019
ZOS/164/2019/BVS Poskytnutie cisterny s pitnou vodou/Od Tatier k Dunaju 2019 Quinta Essentia, s.r.o., Bratislava 1 216,04 16.08.2019
KP/151/2019/BVS Zmluva na kúpu autobatérií AEE BATTERY, s.r.o. 4 235 16.08.2019
ZOD/158/2019/BVS

Zmluva na zabezpečenie preventívnej servisnej prehliadky elektrocentrál v pôsobnosti DOOV a DČOV

TYKY s.r.o., Bratislava 8 170 15.08.2019
ZOD/147/2019/BVS Zmluva na opravu nerovností (vypuklín) dna dosadzovacej nádrže č. 1 a 2 v ČOV Senica INPON, s.r.o., Bratislava 19 493,85 15.08.2019
ZEL/36/2019/BVS Dohoda o ukončení zmluvy, ukončenie zmluvného vzťahu pred pripojením odberného zariadenia do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s. 318,74 15.08.2019
ZOD/139/2019/BVS Spracovanie energetického auditu podľa zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Energo audit, s.r.o., Nitra 125 800 15.08.2019
ZOD/144/2019/BVS Opravy a údržba zariadení ASRTP pre divíziu ČOV a DOOV APLIK, spol. s r.o., Bratislava 21 500 15.08.2019
ZOPS/170/2019/BVS Poskytovanie právnych služieb advokátskou kanceláriou SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. 90 000 13.08.2019
KP/159/2019/BVS Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 360 000 13.08.2019
Dod. č. 1 k POI/34/2017/BVS Dopoistenie majetku Spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 125038,45 23.07.2019
MEM/130/2019/BVS Memorandum o spolupráci pri realizácii zdravotných programov zdravotnej poisťovne Union zdravotná poisťovňa, a.s. a Union poisťovňa, a.s. 17.07.2019
ZEL/128/2019/BVS Zabezpečenie maximálnej rezervovanej kapacity Západoslovenská distribučná, a.s. 174,75 16.07.2019
DEL/47/2019/BVS Dočasná dodávka a odber elektrickej energie DPS RE, s.r.o. 16.07.2019
NN/84/2019/BVS Nájomná zmluva – nájom pozemku Modra Rímskokatolícka cirkev, farnosť Modra 15 912,50 16.07.2019

KP/99/2019/BVS

Obnova serverov na lokalitách

AUTOCONT s.r.o. 33 940 16.07.2019
Dodatok č. 7 k OST/368/2013/BVS O úschove odpadu za účelom jeho zhodnotenia Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. v skratke: OLO a.s. 1052,16/1rok 16.07.2019
KP/115/2019/BVS Laboratórne potreby zo skla FISHER Slovakia, spol. s.r.o. 18 707,86 16.07.2019
KP/105/2019/BVS Tlačiarenské výrobky Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o. 65 930,28 16.07.2019
KP/100/2019/BVS Vápenný hydrát ENICO, s.r.o. 60 012,10 16.07.2019
KP/96/2019/BVS Laboratórne potreby z papiera, kovového materiálu a plastu Ing. Igor Liba - Bali 52 701,82 16.07.2019
ZOD/101/2019/BVS Ročný servis redukčných ventilov CLA-VAL ATJ Slovakia s.r.o. 27 500 16.07.2019
HZ/103/2019/BVS Nájom zásobníkov a dávkovacích zariadení na koagulant v ČOV Gbely, Kopčany, Rohožník, Plavecký Peter, produktov ODOUR control vo VČS Pezinok na rok 2019 - 2020 KEMIFLOC SLOVAKIA s.r.o. 16 455 16.07.2019
ZOD/110/2019/BVS Servis a oprava servopohonov zn. AUMA ELSO - b, s.r.o. 13 500 16.07.2019
ZOD/104/2019/BVS Oprava a údržba zariadení NIVELCO na prevádzkach DČOV a DVV MICROWELL, spol. s .r.o. 11 000 16.07.2019
ZOD/117/2019/BVS Overenie meradiel prietoku na ÚČOV Vrakuňa, ČOV Senec, ČOV Hamuliakovo, ČOV Rohožník, ČOV Malacky, ČOV Plavecký Štvrtok, ČOV Senica, ČOV Kopčany a ČOV Skalica HYMES MK, s.r.o. 16 490 16.07.2019
ZOD/111/2019/BVS Havária čerpadla YBA 2250 č.13 v ÚČOV Bratislava-Vrakuňa FERRMONT, s.r.o. 18 565 16.07.2019

Kolektívna zmluva na roky 2017 - 2019
Dodatok č. 1 ku KZ
Dodatok č. 2 ku KZ
Dodatok č. 3 ku KZ
Zásady pre tvorbu a využitie sociálneho fondu

Kolektívna zmluva spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. spolu s prílohami Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 12.07.2019
ZOD/72/2019/BVS Analýza odpadových vôd a kalu EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. 3504,50 12.07.2019
ZOD/83/2019/BVS Oprava potrubného rozvodu surového kalu z usadzovacích nádrží do zahusťovacích nádrží ČAJKOV BV, s.r.o. 6612,00 11.07.2019
Dod. č. 1 ku KP/66/2017/BVS Zmena čl. 8, ods. 8.2 Hermes LabSystems, s.r.o. 32154,00 11.07.2019
ZOPS/301/2018/BVS Zmluva o poskytovaní právnych služieb Advokátska kancelárie Roštár - Slovák, s. r. o. 320000,00 11.07.2019
ZOPS/143/2019/BVS Zmluva o poskytovaní právnych služieb Majerník & Miháliková, s.r.o. 40000,00 10.07.2019
ZOPS/142/2019/BVS Zmluva o poskytnovaní právnych služieb Malata, Pružinský, Hegeduš & Partners, s.r.o. 60000,00 10.07.2019
OST/132/2019/BVS Zmluva o audite a iných uisťovacích službách Deloitte Audit s.r.o. 55000,00 04.07.2019
Dod, č. 1 k OST/192/2017/BVS Zmeny Čl. 1, bod 2 a 3 Slovenská sporiteľňa, a. s. 07.06.2019
POI/120/2019/BVS Poistenie zodpovednosti za škodu KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 185167,59 29.05.2019
Dod. č. 1 k VB/422/2018/BVS Zmena v Čl. 1, ods. 1.2 Mária Kalaš 27.05.2019
ZOPS/113/2019/BVS Mandátna zmluva (Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb a právneho poradenstva) TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. 50000,00 22.05.2019

Dod. č. 4 k OST/126/2015/BVS

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti Hlavný spolupoisťovateľ: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava, spolupoisťovateľ: Colonnade Insurance S.A., Košice 8300,00 02.04.2019
OST/70/2019/BVS Zmluva o vzájomnej spolupráci TRAJEKT PLUS, a. s. 02.04.2019

POI/82/2019/BVS
PZ č.: 2406447092

Poistenie zodpovednosti za škodu Generali Poisťovňa, a.s. 246890,00 28.03.2019
Dod. č. 3 ku KP/204/2017/BVS Zmena Čl. 5, bod 5.5 a 5.6 DEVELOPMENT4, a.s. 28.03.2019
Dod. č. 2 k P1/403/2018/BVS Zmena Čl. IV, bod 4.1 a 4.4 DEVELOPMENT4, a.s. 28.03.2019
BK/362/2018/BVS Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy GRAND KOLIBA, s. r. o. 1578592,57 22.03.2019
BP/7/403/2018/BVS Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby GRAND KOLIBA, s. r. o. 376161,73 22.03.2019
Dod. č. 1 k OST/220/2014/BVS Zmena Čl. 2 a Čl. 3 GRAND KOLIBA, s. r. o. 22.03.2019
Dod. č. 1 k VB/223/2018/BVS Zmena Čl.1 ods.1 Augustín Režný, Valéria Režná 31.1.2019
Dod. č. 2 k ZOD/158/2015/BVS Zmena ceny za dielo Infra Services, a.s., Bratislava 53 625,53 31.1.2019
Dod. č.1 ku KP/207/2017/BVS Zmena v Čl. 9, bod 9.2 BEM REAL, s.r.o., Bratislava 28.01.2019
VB/422/2018/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena, pozemok, p.č. 2877, LV č. 1357, k.ú. Senec Mária Kalaš 1096,00 28.01.2019
Dod.č.1 k P1/403/2018/BVS Zmena v Čl. IV DEVELOPMENT4, a.s. 21.12.2018
ZEL/396/2018/BVS Čiastková zmluva na službu prevzatia zodpovednosti za odchýlku VN a dodávku elektriny ELGAS, k.s., Považská Bystrica 19.12.2018
ZEL/395/2018/BVS Čiastková zmluva na dodávku elektrickej energie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o., Bratislava 19.12.2018
ZEL/394/2018/BVS Čiastková zmluva na dodávku elektrickej energie Východoslovenská energetika a.s. 19.12.2018
Dod.č.2 ku KP/204/2017/BVS zmeny v Článku 5. Osobitné dojednania a zriadenie vecného bremena, úprava ustanovenia Článku 9, bod 9.2 písm. (b) DEVELOPMENT 4, a.s., Bratislava 09.11.2018
Dod.č.2 k VB/401/2015/BVS zmeny v Článku 5. Osobitné dojednania a zriadenie vecných bremien ERRICHTUNGSGESELLSCHAFT STRABAG SLOVENSKO s.r.o. 26.10.2018
VB/294/2018/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena, pozemok, p.č. 958/138 na LV č. 1539, k.ú. Borinka, okres Malacky Ing. Michal Jurčo 1460,34 11.10.2018

KP/90/2018/BVS
MAZOH_60275/O2

Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena, stavby so s.č. 971, na pozemku p.č. 843/52 vrátane príslušenstva, pozemok, p.č. 843/36, pozemok, p.č. 843/52 na LV č. 1015, k.ú. Malacky O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava 46603,02 14.09.2018
VB/222/2018/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena, pozemok, p.č. 2043/2, LV č. 2330, k.ú. Malacky Jozef Kaizer, Elena Kaizerová 69,00 13.09.2018
KP/262/2018/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 220000,00 09.08.2018
VB/220/2018/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena Peter Boškovič 108,00 01.08.2018
VB/223/2018/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena Augustín Režný, Valéria Režná 111,00 24.07.2018
Dod.č.2 k Zmluve o splátkovom úvere č. 566/2016 Tatra banka, a.s. 20.07.2018
Zmluva o splátkovom úvere č. S00869/2018/NBS Tatra banka, a.s. 20.07.2018
Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam Tatra banka, a.s. 20.07.2018
Dod.č.8 k ZOD/5/2011/BVS Vypracovanie znaleckých posudkov - zmena Čl. 5 bod 5.4 Ing. Miloslav Ilavský, PhD., Bratislava 95597,00 29.06.2018
Dod.č.2 k OST/271/2012/BVS Poistenie zodpovednosti za škodu - EnviroPro Colonnade Insurance S.A. a AIG Europe Limited 5043,00 28.06.2018
POI/212/2018/BVS Skupinové úrazové poistenie Colonnade Insurance S.A. 568,00 14.06.2018
POI/196/2018/BVS Poistenie zodpovednosti za škodu súvisiacu s ochranou osobných údajov Colonnade Insurance S.A. 16200,00 04.06.2018
MEM/149/2018/BVS Zmluva o vzájomnej spolupráci Bratislavský samosprávny kraj 09.05.2018
OST/131/2018/BVS Zmluva o zabezpečení propagácie MFF Eko, s.r.o. 80000,00 27.04.2018

Dod.č.2 k ZOD/103/2017/BVS

ČOV Rohožník rekonštrukcia a modernizácia

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

2780000,00

16.04.2018

VB/337/2017/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena Mgr. Angelina Machová, RNDr. Ľubomír Mach 558,33 12.04.2018
Dod. č. 3 k OST/126/2015/BVS Predĺženie poistného obdobia a zmena spolupoisťovateľa - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., spolupoisťovateľ: Colonnade Insurance S.A., Košice 8300,00 6.4.2018

Dod.č.7 k OST/46/2016/BVS
Príloha č. 2
Príloha č. 5

Zmena prílohy č. 2 - Predmet podpory NFP a zmena Prílohy č. 5 - Podrobný rozpočet projektu Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica 2311418,27 4.4.2018
POI/100/2018/BVS Poistenie zodpovednosti za škodu KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 284686 29.03.2018
VB/19/2018/BVS Zmluva o zriadení vecných bremien, pozemok, p.č. 3100, k.ú. Karlova Ves, obec Bratislava Západoslovenská distribučná, a.s. 2881,50 28.03.2018
Dod.č.1 ku KP/257/2017/BVS Zmena Čl. 2, ods. 2.2 - špecifikácia parcelných čísel Vladimír Polák a Anna Poláková 26.03.2018
ZOPS/30/2018/BVS Zmluva o poskytovaní služieb - Geodetické práce Ing. Marian Voštinár AGM 25000 19.02.2018
Dod.č.1 k ZOD/103/2017/BVS Zazmluvnenie realizácie prác, ktoré vyplynuli z nepredvídateľných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. 15.02.2018
Rámcová dohoda na predmet dohody „Dodávka elektriny VN“

SE Predaj, s.r.o.
Stredoslovenská energetika, a.s.
Východoslovenská energetika a.s.

06.02.2018
Rámcová dohoda na predmet dohody „Služba prevzatia zodpovednosti za odchýlku VN a dodávka elektriny“

ELGAS, k.s.
Východoslovenská energetika a.s.
Stredoslovenská energetika, a.s.

06.02.2018
Rámcová dohoda na predmet dohody „Združená dodávka elektriny OM NN vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku“

Východoslovenská energetika a.s.
ELGAS, k.s.
Stredoslovenská energetika, a.s.

06.02.2018
ZEL-15-2017-BVS Východoslovenská energetika a.s. 31.01.2018
ZEL-16-2017-BVS SE Predaj, s.r.o. 31.01.2018
ZEL-17-2017-BVS ELGAS, k.s. 31.01.2018

Dod.č.6 k OST/46/2016/BVS
Príloha č.4

Aktualizácia zmluvy a Prílohy č. 4 Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica 29.01.2018
VB/364/2017/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena, pozemok p.č. 853, k.ú. Dúbravka, obec Bratislava Mgr. Ján Stanček 558,33 22.01.2018
VB/349/2017/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena, pozemok p.č. 5229, 5230/1, k.ú. Modra Kresťanské centrum BEREA 705,83 22.01.2018

Dod.č.5 k OST/46/2016/BVS
Príloha č. 2
Príloha č. 5

Zmena Článku 3 - Výdavky projektu a NFP, Zmena prílohy č. 2 - Predmet podpory NFP a zmena Prílohy č. 5 - Podrobný rozpočet projektu Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica 2311418,27 08.01.2018
OST/189/2017/BVS Dohoda o vysporiadaní duplicitného vlastníctva Mesto Malacky 08.12.2017
Dod.č.1 k POI/106/2017/BVS Zmena výšky poistného Collonade Insurance S.A., Košice 4405,03 06.12.2017
VB/220/2017/BVS Zmluva o zriadení vecného bremena, pozemok p.č. 5667/4, k.ú. Vinohrady, Bratislava III Ing. Tomáš Richter a Ing. Danica Richterová 23.11.2017
VB/307/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 13614, 13616, k.ú. Skalica GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s. 21.11.2017
KP/205/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho HANT Development, a.s. 101830,52 15.11.2017
KP/257/2017/BVS Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena Vladimír Polák a Anna Poláková 1180,62 14.11.2017
Dod.č.1 k KP/204/2017/BVS Zmena v Čl. 1, bod 1.1 a zmena v Čl. 5, bod 5.2 DEVELOPMENT 4, a.s. 14.11.2017
KP/207/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho BEM REAL, s.r.o. 52297,58 13.11.2017
KP/204/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho DEVELOPMENT 4, a.s. 304121,15 10.11.2017
KP/199/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho weeze finance s. r. o. 34422,38 08.11.2017
VB/142/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č.700/43, k.ú. Borinka Nemčovičová Mária, Gronesová Eva, Ing. Gronesová Viera 440,01 03.11.2017
KP/202/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho GREEN RESORT. s.r.o. 44869 03.11.2017
ZOD/295/2017/BVS Zmluva o dielo na vykonanie kontroly súčasného stavu dodržiavania povinností stavebníka vyplývajúce z nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko REAL BAU GROUP, s.r.o. 16000 03.11.2017
Dod.č.1 k VB/401/2015/BVS Zmena Čl.1 - Definícia a výklad, Čl. 5 - Osobitné dojednania a zriadenia vecných bremien a Čl. 8 - Doručovanie písomností ERRICHTUNGSGESELLSCHAFT STRABAG SLOVENSKO s.r.o. 02.11.2017
ZOD/281/2017/BVS Zmluva o dielo pre stavbu: Rača - Grinava vodovodné zásobné potrubie, objekt: ČS Grinava RP Projekt, s.r.o. 34900 02.11.2017
KP/203/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho Mestská časť Bratislava - Rusovce 560751 02.11.2017
KP/198/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho LOGISTIC PARK, s. r. o. 349924,61 27.10.2017
KP/200/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho General Development, s. r. o. 644632,48 27.10.2017
KP/201/2017/BVS Kúpna zmluva spojená so zmluvou o zriadení vecného bremena Vodohospodárske stavby Malacky, a. s. 62805,19 27.10.2017
KP/206/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho Bernolákovo Invest II. s r. o. 34749,94 27.10.2017
KP/208/2017/BVS Prevod výlučného vlastníckeho práva k infraštruktúre z predávajúceho na kupujúceho ABM Realing, s. r. o. 80000 27.10.2017
Dod.č.2 k KP/101/2015/BVS Zmena Čl. 2 Predmet zmluvy Development In Slovak Investments, s.r.o. 2266,67 26.10.2017
ZOD/262/2017/BVS Zmluva o dielo na stavbu: Bratislava - Kanalizačný prepoj zberačov E a A HYDROCOOP, spol. s r.o. 19736 26.10.2017
ZOD/244/2017/BVS Zmluva o dielo pre stavbu: Dlhá, Borová optimalizácia tlakových pomerov na siete A2_PROJEKT, s.r.o. 19900 26.10.2017
BVB/209/2017/BVS Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, Stavba: Rekonštrukcia vodovodu DN 600 Bernolákovo - Senec Rita Kolláriková 3200 24.10.2017
BVB/197/2017/BVS Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, Stavba: Rekonštrukcia vodovodu DN 600 Bernolákovo - Senec EBA, s.r.o. 1800 24.10.2017
BVB/180/2017/BVS Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, Stavba: Rekonštrukcia vodovodu DN 600 Bernolákovo - Senec, sanácia vodovodu

Pavol Kőveš, Elvíra Sziglová

2000 24.10.2017
Dod.č.4 k OST/46/2016/BVS Zmena prílohy č. 2 - Predmet podpory NFP k zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica 20.10.2017
ZOD/223/2017/BVS Zmluva o dielo na stavbu: Plavecký Peter, prepoj prívodných potrubí Infra Services, a.s. 48971,42 19.10.2017
ZOD/215/2017/BVS Zmluva o dielo na autorský dozor pre stavbu: Záhorie, Malacky, odkanalizovanie, Predĺženie trás kanalizácie, 2. etapa HYDROCOOP, spol. s r.o. 4670 19.10.2017
ZOD/213/2017/BVS Zmluva o dielo na stavbu: Záhorie, Malacky - odkanalizovanie, Predĺženie trás kanalizácie, 2. etapa Infra Services, a.s. 1065239,57 19.10.2017
ZOD/196/2017/BVS Zmluva o dielo na stavbu: Devínska cesta, Múzeum - rekonštrukcia TS A2_PROJEKT, s.r.o. 11970 19.10.2017
ZOD/187/2017/BVS Zmluva o dielo na stavbu: VDJ Brezová - starý, renovácia Infra Services, a.s. 84000 19.10.2017
ZOD/182/2017/BVS Zmluva o dielo na stavbu: ČOV Plavecký Štvrtok - rekonštrukcia oxidačnej priekopy Infra Services, a.s. 154969,73 19.10.2017
ZOD/177/2017/BVS Zmluva o dielo na stavbu: VZ a ČS Adamová, rekonštrukcia objektu Infra Services, a.s. 134997,89 19.10.2017
Dod.č.1 k VB/457/2014/BVS Zmena Čl. VII zmluvy o zriadení vecného bremena Ferdinand Hamšík 12.10.2017
OST/278/2017/BVS Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica 2411191,72 28.09.2017
VB/275/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 5244/9, k.ú. Pezinok Eva Balázsová, Ing. Marián Martiš, Slovenská republika v správe Detský domov Harmónia, Michal Kraus, Beáta Krausová Meľuchová, Michal Vacula, Petra Vaculová, Jana Víznerová, Mgr. Mária Šajdíková, Anton Mikula, Eva Augustínová, Mgr. Patrik Kušnír, Ing. Manika Kušnírová, Xun Li, Congrong Zhang, Ing. Michal Mihočko, Mgr. Ivana Mihočková Biznárová, Ing. Vladimíra Benda Turanská, Jana Žáková, Lýdia Fričová, Mgr. Simona Poláková, Ing. Roman Zahoran, Ing. Marek Beragg, Veronika Beraggová, Ivan Becker, Jana Trgiňová, Development Ing Slovak Investments, s.r.o. 384,20 26.09.2017
VB/274/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 5244/329, k.ú. Pezinok

Development In Slovak Investments, s.r.o., Mgr. Simona Poláková, Ing. Michal Mihočko, Mgr. Ivana Mihočková Biznárová, Eva Augustínová, Xun Li, Congrong Zhang, Jana Žáková, Ing. Vladimíra Benda Turanská, Mgr. Mária Šajdíková, Anton Mikula, Slovenská republika v správe Detský domov Harmónia, Michal Kraus, Beáta Krausová Meľuchová, Mgr. Patrik Kušnír, Ing. Monika Kušnírová, Michal Vacula, Petra Vaculová, Ing. Marek Beragg, Veronika Beraggová, Ing. Roman Zahoran, Lýdia Fričová, two crazy companies, s.r.o.

768,39 26.09.2017
VB/219/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 1051/2, k.ú. Borinka Ing. Eva Jurčová a MUDr. Vladimír Jančok 2386 19.09.2017
KP/170/2017/BVS Predaj nebytového priestoru č. 4, súpisné číslo 657, LV č. 3556, k.ú. Malacky Jozef Kolla, Malacky 15416,67 07.09.2017
Dod.č.1 k OST/193/2016/BVS Zmena úverovej zmluvy v znení dodatku č.1 Tatra banka, a.s. 01.08.2017
OST/192/2017/BVS Rámcová zmluva treasure - o uzatváraní obchodov s bankou a poskytovaní investičných služieb Slovenská sporiteľňa, a.s. 26.07.2017
VB/320/2016/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 910/9, k.ú. Karlova Ves Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 8191,13 14.07.2017
Dod.č.3 k OST/46/2016/BVS Aktualizácia zmluvy, Prílohy č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP VZP a Prílohy č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica 11.07.2017
ZOD/103/2017/BVS Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "ČOV Rohožník rekonštrukcia a modernizácia" VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. 2780000 04.07.2017
VB/110/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 3904/1, k.ú. Záhorská Bystrica Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 740 23.06.2017
POI/144/2017/BVS Poistenie vozidiel MOJE AUTO Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 34 21.06.2017
POI/145/2017/BVS Skupinová poistná zmluva č. 080001288 pre krátkodobé poistenie Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 1638 15.06.2017
VB/60/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 4879, k.ú. Bernolákovo Železnice Slovenskej republiky, BA 2200 15.06.2017
VB/109/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 4415/9 a p. č. 4415/10, k.ú. Senec Kapounová Anna 1000 08.06.2017
VB/108/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č.1076/2, k.ú. Borinka Ing. Jurčová Eva 3300 01.06.2017
VB/254/2016/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 1130, k.ú. Borinka Veselková Soňa, Kmeťová Iveta 2200 11.05.2017
POI/106/2017/BVS Poistenie strojov Collonade Insurance S.A., Košice 4636,66 28.04.2017
OST/97/2017/BVS Kooperačná Rámcová zmluva Výskumný ústav vodného hospodárstva 19.04.2017
VB/63/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 1658/1, k.ú. Ivanka pri Dunaji Obec Ivanka pri Dunaji 1650 05.04.2017
OST/68/2017/BVS Refundované nákladov na čistenie odpadových vôd Šaštín- Stráže Mesto Šaštín - Stráže 16369,65 17.03.2017
Dod.č. 2 Ku KP/260/2015/BVS Odplatný prevod infraštruktúry a zmluva o budúcej kúpnej zmluve, Obytný súbor vilových domov EURODOM RS facility services, s.r.o. 168625,2 10.03.2017
VB/54/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 1460/1, k.ú. Senec RNDr. Oskár Barán, Senec 06.03.2017
VB/15/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 1027/4, k.ú. Rača Božena Bieliková, Komárno 360 01.03.2017
VB/16/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 1027/4, k.ú. Rača Mária Brandisová, Bratislava 315 20.02.2017
KP/13/2017/BVS Predaj pozemku p.č. 4846/14, k.ú. Svätý Jur Mgr. Eva Mrafková, Svätý Jur 115 14.02.2017
VB/49/2017/BVS Zriadenie vecného bremena, pozemok p.č. 1536/1, k.ú. Senec Mesto Senec 08.02.2017
OST/26/2017/BVS Postúpenie práv a záväzkov z výstavby infraštruktúry MČ Bratislava Vinohrady vodojem Vtáčnik II., Líniová stavba GRAND KOLIBA, s.r.o., BA 100 02.02.2017
OST/27/2017/BVS Prevod projektovej dokumentácie MČ Bratislava Vinohrady vodojem Vtáčnik II., Líniová stavba GRAND KOLIBA, s.r.o., BA 200 02.02.2017
OST/28/2017/BVS Postúpenie práv a záväzkov MČ Bratislava Vinohrady Vtáčnik kanalizácia- Rekonštrukcia kanalizačného zberača Sliačska ul. GRAND KOLIBA, s.r.o., BA 100 02.02.2017
OST/29/2017/BVS Prevod projektovej doumentácie a licenčná zmluva, MČ Bratislava Vinohrady Vtáčnik kanalizácia- Rekonštrukcia kanalizačného zberača Sliačska ul. GRAND KOLIBA, s.r.o., BA 200 02.02.2017
POI/34/2017/BVS Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 372150,42 23.01.2017
Dod.č. 2 Ku BK/362/2012/BVS Budúca kúpna zmluva- Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu MČ BA - Podunajské Biskupice 532992,46 09.01.2017
OST/21/2017/BVS Refundované nákladov na čistenie odpadových vôd Šaštín- Stráže Mesto Šaštín - Stráže 49466,21 09.01.2017

 

 
Aktualizované: 18.09.2019 15:13
TlačiťHore