Logo

Výučbové programy Modrej školy

Chcete sa dozvedieť viac o najvzácnejšej tekutine - pitnej vode? Vo Vodárenskom múzeu sa s tematikou vody môže oboznámiť široká verejnosť počas návštevy stálej vnútornej a vonkajšej expozície. Modrá škola ponúka záujemcom z radov materských, základných a stredných škôl navyše výklad týkajúci sa pitnej i odpadovej vody, kolobehu vody či fungovania vodárenských spoločností. V rámci výučbových programov, realizovaných ako súčasť vzdelávacieho programu Modrá škola - voda pre budúcnosť, využívame rôzne interaktívne pomôcky pre intenzívnejšie vtiahnutie detí, žiakov a študentov do problematiky vody.

Účastníkom programu pomocou modelu metra kubického, zjednodušeného modelu vodárenského systému či modelu filtrácie vody v prírode objasňujeme, odkiaľ pochádza voda, ktorú pijeme, koľko vody spotrebúvame pri bežných činnostiach, či vďaka čomu nám po otočení kohútika doma tečie pitná voda. Názorne si vysvetlíme, na akom princípe funguje kolobeh vody v prírode a vodárenský kolobeh, či prečo je pitie vody z vodovodu nielen zdravé, ale aj ohľaduplné voči životnému prostrediu. Veríme, že aj takouto zážitkovou formou deti a mládež téme vody lepšie porozumejú.

 

Cieľová skupina:

  • Materské školy (len predškolské triedy)
  • Základné školy
  • Stredné školy
 

Výučbové programy:

  • všeobecný výučbový program (to najdôležitejšie zo špecifických programov)
  • špecifický program zameraný na výrobu pitnej vody a jej distribúciu
  • špecifický program zameraný na odvádzanie a čistenie odpadovej vody
Programy realizujeme v pondelok až piatok v trvaní cca 45-60 minút pre skupiny 15-30 osôb. Programy sú bezplatné.
 

Výučbový program na školách

Pripravujete na vašej škole tematický deň alebo žiacku konferenciu o vode? Nachádza sa vaša škola v pôsobnosti BVS, a.s., avšak Vodárenské múzeum je pre vás ďaleko? Počas výnimočných dní, akými sú napríklad Svetový deň vody či Svetový deň Zeme, vám po dohode radi zrealizujeme výučbový program aj v prostredí vašej školy.

Prihlásiť sa na výučbový program môžete telefonicky alebo emailom na kontaktoch uvedených TU, prípadne vyplnením PRIHLÁŠKY.

 

Fotogaléria

Ďalšie aktivity Modrej školy 

Kohutik

Exkurzie do objektov BVS

V spolupráci s jednotlivými divíziami realizujeme pre školy exkurzie do vybraných objektov BVS

Kohutik

Festival vody

Festival vody je súťažná prehliadka projektov žiakov základných škôl a osemročných gymnázií