Logo

Výučbové programy Modrej školy

Chcete sa dozvedieť viac o najvzácnejšej tekutine – vode? Vo Vodárenskom múzeu sa s tematikou vody oboznámite nielen počas návštevy stálej expozície, ale najmä v rámci výučbových programov, ktoré realizujeme ako súčasť vzdelávacieho programu Modrá škola – voda pre budúcnosť.

S využitím rôznych interaktívnych modelov ako napríklad model metra kubického, model vodárenského systému, model filtrácie vody v prírode, či maketa kolobehu vody v prírode, objasníme žiakom odkiaľ pochádza voda, ktorú pijeme, koľko vody sa spotrebuje pri bežných činnostiach akými sú sprchovanie, umývanie riadu či splachovanie WC, vďaka čomu nám po otočení kohútika doma tečie pitná voda. Názorne si vysvetlíme na akom princípe funguje vodárenský kolobeh aj kolobeh vody v prírode a hravo pochopíme premeny objemových jednotiek a využívanie vlastností kvapalín vo vodárenstve. Veríme, že aj takouto zážitkovou formou si deti a mládež problematiku vody ešte viac obľúbia a lepšie jej porozumejú.

Cieľová skupina:

  • Materské školy (len predškolské triedy)
  • Základné školy
  • Stredné školy

Workshopy na školách

Pripravujete na vašej škole tematický deň alebo žiacku konferenciu o vode? Nachádza sa vaša škola v pôsobnosti BVS, a.s. a je pre vás Vodárenské múzeum ďaleko? Počas výnimočných dní akými sú napríklad Setový deň vody či Svetový deň Zeme, vám po dohode radi pripravíme workshop o vode aj v prostredí vašej školy.

Ak chcete obohatiť vaše vyučovanie, prihláste sa už teraz na náš výučbový program a spestrite žiakom vyučovaciu hodinu prírodovedy, fyziky, či matematiky. Prihlásiť sa môžete emailom alebo telefonicky na kontaktoch uvedených TU .

Prihlásiť sa na výučbový program

Fotogaléria

Ďaľšie aktivity Modrej školy 

Kohutik

Exkurzie do objektov BVS

V spolupráci s jednotlivými divíziami realizujeme pre školy exkurzie do vybraných objektov BVS

Kohutik

Festival vody

Festival vody je súťažná prehliadka projektov žiakov základných škôl a osemročných gymnázií