Logo

Exkurzie do objektov BVS

V spolupráci s jednotlivými divíziami realizujeme pre školy exkurzie do vybraných objektov BVS. Navštíviť môžete čistiareň odpadových vôd alebo vodný zdroj.

Ostrov Sihoť

Čistiareň odpadových vôd