Logo
Modra skola Výučbové programy Exkurzie do objektov BVS

Exkurzie do objektov BVS, a.s.

V rámci aktivít vzdelávacieho programu Modrá škola – voda pre budúcnosť realizujeme pre školy v spolupráci s jednotlivými divíziami odborné exkurzie do vybraných objektov BVS, a. s. Exkurzie prebiehajú štandardne od 15. marca do 31. októbra, v pracovné dni v dopoludňajších hodinách vždy podľa dohody s príslušným vedúcim pracovníkom prevádzky.

VZ Sihoť ČOV Petržalka ÚČOV Vrakuňa ÚV Holíč ÚV Kúty

pre základné školy
(od 3.ročníka), stredné
a vysoké školy

pre stredné odborné
a vysoké školy so zameraním
na vodárenstvo

pre stredné odborné
a vysoké školy so zameraním
na vodárenstvo

pre stredné odborné
a vysoké školy so zameraním
na vodárenstvo

pre stredné odborné
a vysoké školy so zameraním
na vodárenstvo

Exkurzie prebiehajú štandardne od 15. marca do 31. októbra. Pondelok – Piatok: exkurzie na VZ, ÚV; Utorok: exkurzie na ČOV

Ako požiadať o exkurziu:

  1. Žiadosť o exkurziu je potrebné zaslať minimálne 10 pracovných dní pred požadovaným termínom na info@modraskola.sk alebo priamo koordinátorovi programu Modrá škola – voda pre udúcnosť.
  2. Žiadosť podlieha schvaľovaciemu procesu za účelom udelenia povolenia vstupu do objektu BVS a môže byť zo strany BVS z prevádzkových či bezpečnostných dôvodov zamietnutá.
  3. Exkurzie sa realizujú pre skupiny 10 až 30 osôb.
  4. Odborný výklad počas exkurzií zabezpečuje poverený pracovník BVS.
  5. Exkurziu si vyhradzujeme zrušiť, a to aj v deň konania, a to v prípade nepriaznivého počasia alebo iných výnimočných prevádzkových stavov.