Logo
Modra skola Výučbové programy Exkurzie do objektov BVS

Exkurzie do objektov BVS, a.s.

V rámci aktivít vzdelávacieho programu Modrá škola - voda pre budúcnosť realizujeme pre školy v spolupráci s jednotlivými divíziami odborné exkurzie do vybraných objektov BVS, a. s. Exkurzie prebiehajú štandardne od 1. apríla do 30. júna a od 1. septembra do 31. októbra. v pracovné dni v dopoludňajších hodinách.

VZ Sihoť ČOV Petržalka   ÚV Holíč ÚV Kúty
 

pre základné školy
(od 3.ročníka), stredné
a vysoké školy

pre stredné odborné
a vysoké školy so zameraním
na vodárenstvo

 

pre stredné odborné
a vysoké školy so zameraním
na vodárenstvo

pre stredné odborné
a vysoké školy so zameraním
na vodárenstvo

Exkurzie prebiehajú štandardne od 1. apríla do 30. júna a od 1. septembra do 31. októbra v pracovné dni v dopoludňajších hodinách. 

 

Exkurzie do Vodárenského zdroja Sihoť sú do odvolania pozastavené. Ďakujeme za pochopenie.

Exkurzie do Úpravne vody Holíč sú do odvolania pozastavené. Ďakujeme za pochopenie.  

Ako požiadať o exkurziu:

  1. Informujte nás o svojom záujme telefonicky alebo e-mailom prostredníctvom našich kontaktov
  2. Koordinátor vzdelávacieho programu Modrá škola ponúkne dostupné termíny
  3. Vyplníte žiadosť o exkurziu poskytnutú koordinátorom
  4. Po schválení žiadosti štatutárny zástupca školy písomne potvrdí tlačivo o povolení vstupu do objektu BVS

 

Doplňujúce informácie:

  • Žiadosť o exkurziu podlieha schvaľovaciemu procesu za účelom udelenia povolenia vstupu do objektu BVS
  • Žiadosť o exkurziu môže byť z prevádzkových či bezpečnostných dôvodov zo strany BVS zamietnutá 
  • Exkurzie sa realizujú pre skupiny 10 až 30 osôb a pedagogický dozor v počte podľa veľkosti skupiny
  • Odborný výklad počas exkurzie zabezpečuje poverený pracovník BVS
  • BVS si vyhradzuje právo exkurziu zrušiť v prípade nepriaznivého počasia alebo iných výnimočných prevádzkových stavov, a to aj v deň konania exkurzie

 

Fotogaléria