Logo
Modra skola Festival vody Výsledky súťaží

 

 

 

Archív výsledkov

 

Aj v roku 2015 sa Festival vody tešil veľkému záujmu zo strany škôl a do súťažnej prehliadky projektov sa zapojilo spolu 34 tímov. Finále festivalu vody sa konalo 14.12. 2015 v priestoroch Vodárenského múzea.

Víťazné projekty:

I. KATEGÓRIA

 1. miesto: ZŠ sv. Uršule, Bratislava (Anička R., Ondrej D.)
 2. miesto: Základná škola s MŠ, Báhoň (Nina D., Martin B., Martin M.)
 3. miesto: ZŠ A. Radlinského, Kúty (Filip T., Tomáš Ch.)

II. KATEGÓRIA (problematika pitnej vody a vodárenstva)

 1. miesto: ZŠ Bernolákova 5, Holíč (Terézia S., Nikolas S., Adrián L.)
 2. miesto: Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov (Lívia G., Radka B.)
 3. miesto: ZŠ Bernolákova 5, Holíč (Matúš M., Daniel R., Denis V.)

špeciálna cena: Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov (Paula K.)

II. KATEGÓRIA (problematika environmentálnych aspektov vôd)

 1. miesto: Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov (Kristína K., Barbora K.)
 2. miesto: ZŠ Bernolákova 5,  Holíč (Katarína S., Nicol I., Tereza S.)
 3. miesto: ZŠ Školská 7, Tomášov (Adrián F., Lukáš B.)

Dňa 6.12. 2016 sa v priestoroch Vodárenského múzea konalo finále Festivalu vody, ktorého sa zúčastnilo spolu 27 dvoj až päťčlenných súťažných tímov, celkom 80 žiakov, z celého Slovenska.

Aj v tomto ročníku bola skladba tém opäť zaujímavá a ponúkla možnosť voľby z 21 tematických okruhov zameraných na vodu z pohľadu jej vlastností, kolobehu vody v prírode, ochrany vodných zdrojov, histórie vodárenstva a mnohých ďalších.

Samotné prezentácie prebiehali v dvoch kategóriách. V prvej kategórii sa predstavili tímy žiakov 1. – 4. ročníka základných škôl, v druhej kategórii tímy 5. – 9. ročníka základných škôl a 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií. Odborná komisia mala vďaka precízne spracovaným projektom a odbornej pripravenosti všetkých súťažiacich aj tento rok neľahkú úlohu rozhodnúť o víťazoch, čoho dôkazom je aj to, že okrem tradičných prvých troch miest v oboch kategóriách sa tento krát rozhodla udeliť aj dve špeciálne ceny. Novinkou bolo tiež udelenie špeciálnej ceny na základe hlasovania žiackych tímov. Tí najlepší si napokon odniesli hodnotné a zaujímavé ceny, ako napríklad sady rozličných laboratórnych pomôcok, modely pre vedecké pokusy, detské športové kamery, knižky a iné.

Počas celého dňa bol navyše pre účastníkov pripravený sprievodný program, v rámci ktorého mali žiaci, ale i pedagógovia možnosť absolvovať prehliadku Vodárenského múzea, zvlášť prezrieť si expozíciu venovanú Ekologickej katastrofe na II. Vodárenskom zdroji, ktorá je pre verejnosť k dispozícii do mája 2017, hlasovať pri ochutnávke vody (kde mimochodom spomedzi 5 druhov najviac chutila čistá voda z vodovodu J), vyskúšať si rôzne experimenty s vodou, či zabaviť sa s maskotmi Modrej školy – Vodárikom a Voduškou.

Víťazné projekty:

I. KATEGÓRIA

 1. miesto: tím č. 5 ZŠ kpt. Nálepku v Stupave (Linda P., Tereza H., Adam G., Jakub J., Dávid J.)
 2. miesto: tím č. 9 ZŠ Dargovských hrdinov v Humennom (Ján K., Jakub P., Filip G.)
 3. miesto: tím č. 3 ZŠ Ľudovíta Štúra v Modre (Michal J., Melánia J.)

špeciálna cena: tím č. 7 ZŠ Dargovských hrdinov v Humennom (Hana K., Ema Š., Simona S., Hana H., Barbora K.)

II. KATEGÓRIA

 1. miesto: tím č. 13 ZŠ Bernolákova 5 v Holíči (Nicol I., Tereza S., Michal S.)
 2. miesto: tím č. 23 Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša v Prešove (Klára V., Eva Č., Erika H.)
 3. miesto: tím č. 15 ZŠ Bernolákova 5 v Holíči (Katarína G., Viktória I., Tereza L., Karolína F., Veronika H.)

špeciálna cena: tím č. 19 ZŠ Pavla Marcelyho v Bratislave (Štefan H., Richard M.)

špeciálna cena podľa hlasovania žiakov: tím č. 11 ZŠ Bernolákova 5 v Holíči (Adrián L., Terézia S., Nikolas S.)

Dňa 12. 12. 2017 sa v priestoroch Vodárenského múzea konalo finále Festivalu vody, ktorého sa zúčastnilo spolu 22 dvoj až päťčlenných súťažných tímov, celkom 75 žiakov, z celého Slovenska.

Skladba tém bola opäť zaujímavá a ponúkla okrem už tradičného zamerania na kolobeh vody v prírode a čiastkové vodárenské procesy aj nové poznatky v oblasti eutrofizácie vôd či prírodou inšpirovaných riešení pre problémy s vodou.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách:
I. kategória  1. – 4. ročník ZŠ
II. kategória 5. – 9. ročník ZŠ a 1. – 4. ročník osemročných gymnázií.

Odborná komisia, zložená zo zástupcov BVS, STU, SVP, SAŽP a VÚVH, mala vďaka precízne spracovaným projektom všetkých súťažiacich aj tento rok neľahkú úlohu rozhodnúť o víťazoch, čoho dôkazom je aj to, že okrem tradičných prvých troch miest v oboch kategóriách sa rozhodla udeliť aj jednu špeciálnu cenu.

Tí najlepší si napokon odniesli hodnotné a zaujímavé ceny, ako napríklad sady rozličných laboratórnych pomôcok, modely pre vedecké pokusy, vedomostné hry, knižky a iné. Žiadna škola však neodišla naprázdno a odniesla si spoločensko-vzdelávaciu hru Hydrogénius, ktorú do súťaže venoval Slovenský vodohospodársky podnik.

Počas tohtoročného podujatia bol pre účastníkov pripravený aj zaujímavý sprievodný program – eko-výchovný koncert Eco H2O Tour s Thomasom Puskailerom, ktorý dal za celým podujatím skvelú bodku.

Víťazné projekty:

I. KATEGÓRIA

 1. Kolobeh vody v prírode      
  B. Lukrécia, G. Maximilián, G. Bálint, S. Sára
  ZŠ s MŠ s VJM Vetvárska 7, Bratislava
 2. Vodné zdroje v obci                                                                                                       
  I. Dušan, L. Adam, M. Maximilián, ZŠ Bernolákova 5, Holíč
 3. Model kolobehu vody v prírode a sledovanie vplyvu vonkajších podmienok na vyparovanie vody a kondenzáciu vodných pár  
  Š. Júlia, O. Lenka
  ZŠ Lúčna 8, Divín

II. KATEGÓRIA

 1. Kto alebo čo spôsobuje eutrofizáciu?         
  F. Nicol, V. Katarína
  ZŠ Bernolákova 5, Holíč
 2. Výroba pitnej vody
  P. Lívia, O. Zuzana
  ZŠ Švermova 10, Snina
 3. Prírodou inšpirované riešenia pre problémy s vodou v povodňových oblastiach      
  Č. Martin, M. Marek, P. Daniel, P. Samuel, V. Michal
  ZŠ Ulica 1. mája, Malacky

Špeciálna cena
Filtrácia pod Bratislavou
Štefan H., Richard M., ZŠ Pavla Marcelyho, Bratislava

Dňa 12. 12. 2018 sa v priestoroch Vodárenského múzea uskutočnilo tradičné podujatie – Festival vody, do ktorého sa zapojilo spolu 18 dvoj až päťčlenných súťažných tímov, celkom 70 žiakov, z celého Slovenska.

Žiaci sa vo svojich projektoch venovali rozličným témam súvisiacim s vodou, vodárenstvom a vodným hospodárstvom. Popri tradične riešených témach akými sú kolobeh vody v prírode či jednotlivé súčasti vodárenského kolobehu, boli výzvou tohto ročníka témy zamerané na prírode blízke riešenia pre problémy s vodou, extrémne hydrologické javy a experimenty s vodou využiteľné vo vzdelávacom procese.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách:
I. kategória  1. – 4. ročník ZŠ
II. kategória 5. – 9. ročník ZŠ a 1. – 4. ročník osemročných gymnázií.

Odborná komisia, zložená zo zástupcov BVS, STU, SAŽP, SHMÚ a VÚVH mala vďaka precízne spracovaným projektom všetkých súťažiacich aj tento rok neľahkú úlohu rozhodnúť o víťazoch.

Tí najlepší si napokon odniesli pekné ceny, ako napríklad sady rozličných laboratórnych pomôcok, vedomostné hry a knižky. Naprázdno neobišli ani pedagógovia, ktorí získali tematické pracovné listy a metodické príručky, ktoré im uľahčia pracovať s témou voda aj naďalej v prostredí školy.

Zlatým klincom podujatia bolo pôsobivé hudobné predstavenie hry na vodnú harfu v podaní českého umelca Petra Špatinu.

Víťazné projekty:

I. KATEGÓRIA

 1. Čistú vodu pre Afriku – spoločenská hra      
  Základná škola s materskou školou s VJM Vetvárska 7, Bratislava
  Alexandra N., Rebeka S., Laura J., Ester Hanna Š.
 2. Kvarteto s kvapkou  
  Základná škola s materskou školou Dojč, Dojč
  Hana B., Sára O., Soňa O., Júlia V., Vanesa Ž.
 3. Kolobeh vody v prírode
  Základná škola Karloveská 61, Bratislava
  Matúš J., Richard V.

II. KATEGÓRIA

 1. Magické záhady vody     
  Základná škola Podzáhradná 51, Bratislava
  Michaela H., Karolína K., Sara M., Ema M.
 2. Využitie dažďovej vody v našej škole
  Cirkevná spojená škola, Švermova 10, Snina
  Adrián H., Jakub L., Barbora P., Patrícia R., Amália S.
 3. Porovnávanie kvality vody vo vybraných zdrojoch v obci so zavedenou kanalizáciou a obci bez kanalizácie
  Základná škola Divín, Lúčna 8, Divín
  Jakub K., Martin U., Vladimír B. , Sofia U., Simona Ž.

Dňa 10. 12. 2019 sa v priestoroch Vodárenského múzea uskutočnil jubilejný 10. ročník tradičného podujatia – Festival vody. Žiacke projekty prezentovalo spolu 21 dvoj až päťčlenných súťažných tímov, celkom 85 žiakov, z celého Slovenska.

Žiaci sa vo svojich projektoch venovali rozličným témam súvisiacim s vodou, vodárenstvom a vodným hospodárstvom. Popri tradične riešených témach akými sú vodárenský kolobeh vody, experimenty s vodou a návrh vzdelávacej hry, si niektoré tímy zvolili nové inšpiratívne témy o virtuálnej vode či podzemných vodám na Slovensku.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách:

I.  Kategória  1. – 4. ročník ZŠ
II. Kategória 5. – 9. ročník ZŠ a 1. – 4. ročník osemročných gymnázií.

Odborná komisia, zložená zo zástupcov BVS, STU, SAŽP, SHMÚ a VÚVH mala vďaka precízne spracovaným projektom všetkých súťažiacich opäť neľahkú úlohu rozhodnúť o víťazoch.

Tí najlepší si napokon odniesli pekné ceny, ako napríklad vedomostné hry, knižky či kvalitné fľaše na vodu. Naprázdno neobišli ani pedagógovia, ktorí získali tematické pracovné listy a metodické príručky, ktoré im uľahčia pracovať s témou voda aj naďalej v prostredí školy.

Počas podujatia bol pre účastníkov zabezpečený aj sprievodný program v podaní kúzelníka Petra Šestáka, ktorý všetkých nadchol zaujímavým predstavením.

Víťazné projekty:

I. KATEGÓRIA

1. Kanalizácia nie je odpadkový kôš

ZŠ Ľudovíta Štúra, Komenského 1/A, 900 01 Modra
Nella K., Ester Mia M. H.

2. Múdra kvapka – spoločenská hra

ZŠ s MŠ Dojč, č. 137, 90602
Lucia K., Sofia Amélia L., Liliana P., Júlia V., Vanesa Ž.

3. Skoč si s kvapkou

ZŠ Hlavná 45, 90029 Nová Dedinka
Ema E., Viliam K., Lara L., Viktória P.

II. KATEGÓRII

1. Virtuálna voda – potraviny plné vody

ZŠ Malokarpatské námestie 1, 84103 Bratislava
Ema M., Lenka Sz., Adriana Z., Adam J.

2. Napojenosť na verejný vodovod v okrese Snina

Cirkevná spojená škola sv. Cyrila a Metoda, Švermova 10, 069 01 Snina
Amália S., Patrícia R., Terézia K., Adrián H., Sebastián G.

3. Prečo je vhodné a dôležité budovať čistiareň odpadových vôd

ZŠ s MŠ Riazanská 75, 831 03 Bratislava
Matej M., Cyntia S., Tereza S., Denisa P., Ladislav R.

Po dvoch vynechaných ročníkoch dňa 7.12.2022 sa v priestoroch Vodárenského múzea uskutočnil 11. ročník tradičného podujatia – Festival vody. Žiacke projekty prezentovalo spolu 16 dvoj až päť členných súťažných tímov, celkom 62 žiakov, z celého Slovenska.

Žiaci sa vo svojich projektoch venovali rozličným témam súvisiacim s vodou, vodárenstvom a vodným hospodárstvom. Popri tradične riešených témach akými sú vodárenský kolobeh vody, experimenty s vodou, si niektoré tímy zvolili nové inšpiratívne témy ako sú využitie dažďovej vody alebo modro-zelená infraštruktúra..

Súťažilo sa v dvoch kategóriách:

I. kategória  1. – 4. ročník ZŠ
II. kategória 5. – 9. ročník ZŠ a 1. – 4. ročník osemročných gymnázií.

Odborná komisia, zložená zo zástupcov BVS, STU, SAŽP, SHMÚ a VÚVH mala opäť neľahkú úlohu rozhodnúť o víťazoch a najradšej by ocenili všetky súťažné projekty.

Tí najlepší si napokon odniesli pekné ceny, ako napríklad vedomostné hry, knižky, maľovanky či kvalitné fľaše na vodu. Naprázdno neobišli ani pedagógovia, ktorí okrem sladkého potešenia získali tematické pracovné listy a metodické príručky, ktoré im uľahčia pracovať s témou voda aj naďalej v prostredí školy.

Počas podujatia bol pre účastníkov zabezpečený aj sprievodný program v podaní kúzelníka Petra Šestáka, ktorý všetkých nadchol zaujímavým predstavením.

Víťazné projekty:

KATEGÓRIA I.

1.      Vedomostný kvíz - Význam vody pre život človeka

Základná škola Andreja Hlinku, Černovských martýrov 29, 034 06 Ružomberok

Šárka Chy., Eliška Ch., Filip Z., Vivienne A., Nina B.

1.      Vzdelávacia hra: Žabky na lov

Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 104, 072 13 Palín

Laura E., Jakub B., Matej H., Michala D., Radoslava H.

2.     Využitie dažďovej vody

III. Základná škola, Sadová 620, 905 01 Senica

Samuel Sz., Klára P.

2.      Putovanie vodnej kvapky (spoločenská hra)

Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Vetvárska 7, 821 06 Podunajské Biskupice

Katarína B., Noémi B., Sebastian La., Dávid H.

 

KATEGÓRIA II.

1.      Živá a mŕtva voda

Základná škola Divín, Lúčna 8, 985 52 Divín

Petra B., Nela O., Nina M., Andrej D., Matúš O.

2.      Príbeh vody

Základná škola Janka Kráľa, Mládežnícka 24, 936 01 Šahy

Greta Sz., Alexandra P., Fruzsina G., Cady S., Sofia D.

3.      Cesta seneckej vody

Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, Tajovského 1, 903 01 Senec

Zina P., Magdaléna M., Sára B.