Odstávky a poruchyOdstávky
a poruchy
Formuláre na stiahnutie Formuláre
na stiahnutie
Cenník Cenník Často kladené otázky (FAQ) Často kladené
otázky (FAQ)
Možnosti úhrady faktúr Možnosti
úhrady faktúr
Call Centrum Call Centrum
0850 123 122
Hlásenie porúch Hlásenie porúch
0800 121 333
Hlásenie stavu vodomeru Hlásenie
stavu vodomeru
Ukazovatele kvality vody Ukazovatele
kvality vody

Aktuality

Úhyn rýb v Malom Dunaji nespôsobila čistiareň vo Vrakuni

14.06.2018Zo strany Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., neboli do vodného toku Malého Dunaja vypustené fekálie ani žiadne iné znečistenie – čistiareň odpadových vôd vo Vrakuni bola prevádzkovaná v súlade s prevádzkovým poriadkom, manipulačným poriadkom a vodoprávnym rozhodnutím.

Stanovisko BVS k úhynu rýb v Malom Dunaji

11.06.2018Úhyn rýb zaznamenaný na toku Malého Dunaja nebol spôsobený činnosťou Ústrednej čistiarne odpadových vôd (ÚČOV) Bratislava Vrakuňa.

Nové Všeobecné obchodné podmienky

06.06.2018Vážený zákazník, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 6. 6. 2018 boli vydané nové Všeobecné obchodné podmienky dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd, ktoré nadobudnú účinnosť dňa 6. 7. 2018.

Slnovrat na Dunaji 2018

28.05.2018Priaznivci vody majú aj v roku 2018 príležitosť zažiť množstvo aktivít spojených s riekou Dunaj.

Zmena zákazníckych hodín v KC Malacky a Skalica

28.05.2018Vážení zákazníci,
dovoľujeme si Vás informovať, že od 1. 6. 2018 dochádza k zmene zákazníckych hodín určených pre zákresy a technické konzultácie v kontaktnom centre Malacky a Skalica.

[+] Zobraziť ostatné aktuality

Vodárenské muzeum

Modrá škola

Nadácia BVS

Infra Services

Bionergy

Bratislava - Oficiálna stránka mesta

Zelená pošta

Agentúra pre vzdelávanie a vedu

Bratislavské regionálne ochranárske združenie