Odstávky a poruchyOdstávky
a poruchy
Formuláre na stiahnutie Formuláre
na stiahnutie
Cenník Cenník Často kladené otázky (FAQ) Často kladené
otázky (FAQ)
Možnosti úhrady faktúr Možnosti
úhrady faktúr
Call Centrum Call Centrum
0850 123 122
Hlásenie porúch Hlásenie porúch
0800 121 333
Hlásenie stavu vodomeru Hlásenie
stavu vodomeru
Ukazovatele kvality vody Ukazovatele
kvality vody

Aktuality

Stanovisko k zverejneným informáciám o kontaminácii podzemných vôd zo skládky CHZJD vo Vrakuni

20.06.2017Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., (BVS) informuje svojich odberateľov, že pitná voda dodávaná verejným vodovodom je bezpečná a nezávadná.

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., udeľuje „GENERÁLNY PARDON“

20.06.2017Producenti odpadových vôd, ktorí sú bez zmluvy pripojení na verejnú kanalizáciu, majú v období od 20. júna do 31. augusta 2017 možnosť bez sankcií zlegalizovať svoje pripojenie. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., (BVS) si nebude voči nim uplatňovať náhradu škody ani zmluvnú pokutu.

Obnovenie poskytovania konzultácií a zákresov v KC Senec

20.06.2017V kontaktnom centre v Senci opäť poskytujeme konzultácie a zákresy verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Oznam

20.06.2017Vážení zákazníci, oznamujeme Vám, že s platnosťou od 22. 6. 2017 až do odvolania nebudeme preberať Žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii so zrýchleným vyjadrením do 7 pracovných dní, za poplatok 100 € s DPH.

Obmedzenie dodávky pitnej vody v obci Buková

15.06.2017Bratislavská vodárenská spoločnosť informuje obyvateľov obce Buková, že v dôsledku zaznamenaného zvýšeného odberu pitnej vody, súvisiaceho s teplým a slnečným počasím, registrujeme výrazný pokles výdatnosti na vodnom zdroji.

[+] Zobraziť ostatné aktuality

Vodárenské muzeum

Modrá škola

Infra Services

Bionergy

Bratislava - Oficiálna stránka mesta

Zelená pošta

Agentúra pre vzdelávanie a vedu

Bratislavské regionálne ochranárske združenie