Odstávky a poruchyOdstávky
a poruchy
Formuláre na stiahnutie Formuláre
na stiahnutie
Cenník Cenník Často kladené otázky (FAQ) Často kladené
otázky (FAQ)
Možnosti úhrady faktúr Možnosti
úhrady faktúr
Call Centrum Call Centrum
0850 123 122
Hlásenie porúch Hlásenie porúch
0800 121 333
Hlásenie stavu vodomeru Hlásenie
stavu vodomeru
Ukazovatele kvality vody Ukazovatele
kvality vody

Aktuality

Informačná povinnosť

24.05.2018V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., ako prevádzkovateľa, Vám podľa (i) článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“) a podľa (ii) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, účinných odo dňa 25.05.2018 poskytujeme Informácie o spracúvaní osobných údajov našou spoločnosťou, ktoré sú dostupné priamo na kontaktných centrách BVS, a.s. alebo na internetovej stránke BVS a.s. www.bvsas.sk v sekcii O nás – Ochrana osobných údajov.

Na čo slúžia hydranty

17.05.2018Dovoľujeme si informovať všetkých odberateľov vody v pôsobnosti Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., (ďalej len BVS), že v zmysle ustanovenia § 25 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon“) je odber vody s použitím požiarneho obtoku na iné účely ako požiarne klasifikovaný ako neoprávnený, a preto ten, kto neoprávnene odoberá vodu z verejného vodovodu v rozpore s týmto ustanovením zákona, je povinný nahradiť spôsobenú škodu prevádzkovateľovi verejného vodovodu.

Partnerstvo medzi BSK a BVS

03.05.2018Bratislavský samosprávny kraj a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., podpísali vo štvrtok 3. mája 2018 Memorandum o vzájomnej spolupráci, v ktorom sa zaviazali k partnerstvu a obojstrannej komunikácii pri poskytovaní informácií a posilnení spolupráce.

Napúšťanie bazénov

23.04.2018BVS žiada svojich odberateľov, aby pri napúšťaní bazéna postupovali podľa nasledovných odporúčaní:

Pozývame vás na Deň otvorených dverí

16.04.2018Počas víkendu 21. a 22. apríla 2018 vás srdečne pozývame do Vodárenského múzea a záhrady na Devínskej ceste 1 v Bratislave. Nevynechajte ani prehliadku vodárenského zdroja na ostrove Sihoť. Podrobnosti nájdete v priloženom letáku.

[+] Zobraziť ostatné aktuality

Vodárenské muzeum

Modrá škola

Nadácia BVS

Infra Services

Bionergy

Bratislava - Oficiálna stránka mesta

Zelená pošta

Agentúra pre vzdelávanie a vedu

Bratislavské regionálne ochranárske združenie