Kontaktné údaje

Korešpondenčná adresa

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48
826 46 Bratislava 29
Slovenská Republika

Telefónne číslo Call centrum – 0850 123 122 * (v pracovných dňoch od 7:00 – 16:00)

* čiastočne spoplatnená linka – cena volania z akéhokoľvek miesta na Slovensku je účtovaná ako cena miestneho hovoru, vo výške 0,056 €/min (bez DPH)

Telefónne číslo Call centrum pri volaní zo zahraničia: +421 2 48 253 111

Telefónne číslo dispečingu – hlásenie porúch: 0800 121 333 (nonstop) – bezplatná linka

Fax: 02/48 253 510

E-mail: 

 

 
Aktualizované: 14.05.2013 14:17
TlačiťHore