Kde sa nahlasujú poruchy na verejnom vodovode a na verejnej kanalizácii?

Poruchy na verejnom vodovode a verejnej kanalizácii, ako aj všetky poruchy na zariadeniach v prevádzke alebo v správe BVS, a.s., môžete hlásiť (nonstop) na bezplatnej telefonickej linke dispečingu BVS, a.s., 0800 121 333.

Ako mám postupovať, keď zbadám chýbajúci kanalizačný poklop na ulici?

V prípade zistenia chýbajúceho kanalizačného poklopu, prosíme o urýchlené nahlásenie tohto stavu na bezplatnom telefonickom čísle dispečingu BVS, a.s., 0800 121 333. Majte na pamäti, že BVS, a.s., spravuje iba okrúhle kanalizačné poklopy na verejnej kanalizácii. Chýbajúce hranaté a mriežkované poklopy na kanalizačných vpustiach hláste, prosím, správcovi príslušnej komunikácie.

Vykonáva BVS, a.s., vyhľadávanie porúch na domácich rozvodoch vody?

BVS, a.s., zabezpečuje primárne vyhľadávanie porúch na verejnom vodovode. Poruchu na domácom rozvode vody vyhľadáva BVS, a.s., iba v prípade, že to umožňujú kapacitné podmienky a táto služba je spoplatnená podľa platného Cenníka výkonov a služieb BVS, a.s. Poruchu na domácom rozvode vody Vám vyhľadá a odstráni aj súkromná firma, ktorú si môžete vyhľadať napríklad v Zlatých stránkach prípadne pomocou internetu.

Za ktorú časť vodovodnej (kanalizačnej) prípojky je zodpovedný jej majiteľ.

Majiteľ prípojky zodpovedá za celú prípojku až po jej napojenie na verejný vodovod, resp. na verejnú kanalizáciu. To znamená, že zodpovedá aj za poruchy, ktoré vzniknú medzi napojením prípojky na verejný vodovod a vodomerom BVS, a.s.

 

 
Aktualizované: 04.11.2010 07:26
TlačiťHore