SYnergy of integrated Sensors and Technologies for urban sEcured environMent

Akronym: SYSTEM
Kód projektu: 787128
Program: Horizon 2020

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., od septembra 2018 spolupracuje ako jeden z partnerov na medzinárodnom projekte s názvom SYnergy of integrated Sensors and Technologies for urban sEcured environment(SYSTEM)”.
Hlavným cieľom tohto projektu je vyvinúť a navrhnúť nový senzorový systém pre detekciu znečisťujúcich látok, ktoré sa nachádzajú v komunálnom odpade, odpadovej vode a v ovzduší za účelom zvýšenia bezpečnosti obyvateľstva v súlade s ochranou životného prostredia.
Projekt SYSTEM je naplánovaný na obdobie 36 mesiacov, počas ktorých budú navrhnuté optimálne požiadavky prototypov vyvíjaných senzorov. Tie budú následne testované v reálnych podmienkach na pilotných územiach.
Projektové konzorcium tvorí celkom 22 subjektov z rôznych krajín (Belgicko, Nemecko, Taliansko, Poľsko, Slovenská republika, Švédsko, Veľká Británia). Konzorcium je zložené zo štátnych, samosprávnych a akademických inštitúcií, malých, stredných a veľkých podnikov a neziskových organizácii. Rozpočet projektu predstavuje 9.195.532,29 €, z toho viac ako 7 mil. € bude financovaných z prostriedkov EÚ.

Bližšie informácie sú uvedené na web stránke projektu: https://www.systemproject.eu/

 
Aktualizované: 07.08.2019 08:36
TlačiťHore