Developing Water Loss Prevention

Akronym: deWaLoP
Kód projektu: N_0084
Program: Cezhraničná spolupráca Slovensko – Rakúsko, 2007 – 2013

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. (BVS) realizovala v období október 2011 – jún 2014 projekt zameraný na spoluprácu medzi vodárenskými spoločnosťami vo Viedni a Bratislave s cieľom výmeny vedomostí a skúseností, vývoja trvalých a výhodných metód sanácie potrubí na minimalizovanie strát vody a vytvorenia bilančného modelu na znižovanie strát vody.
Aktivity BVS spočívali vo vytvorení bilančného modelu vodovodnej siete BVS za pomoci využitia
skúseností rakúskeho partnera. Bilančný model pomáha pri identifikovaní miest vzniku strát vody a určenia príčin ich vzniku. Spracovanie bilančného modelu bolo podmienené získavaním informácií o
prietokoch (pretečených objemoch) v jednotlivých častiach vodovodnej siete. Aby bolo možné tieto informácie získať bolo nevyhnutné osadiť meracie miesta potrebnými vodomermi a zariadeniami na snímanie a odosielanie informácií o aktuálnych prietokoch.

Plánovaný rozpočet projektu:  1 447 203,09 €
Čerpaný rozpočet BVS: 150 352,99 €
Získaná dotácia BVS: 142 835,34 € (95% z čerpaného rozpočtu BVS)

Bližšie informácie o projekte sú uvedené na web stránke projektu: https://www.dewalop.eu/

 
Aktualizované: 16.08.2019 13:54
TlačiťHore