11.02.2021

  

Plánovaná odstávka 

 

BVS, a. s., oznamuje obyvateľom obce Vinosady že na ulici Pezinská od domu č. 1 až 5h, 48 až 80 a 151 až 172

bude dňa: 24.02.2021 .v čase od  08.00  hod. do  16.00  hod.

dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu

z dôvodu realizácie plánovanej opravy na vodovodnej sieti  v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z., §-u 32 odst. 7, bod b). Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody. Náhradné zásobovanie    b u d e    zabezpečené mobilnou cisternou. Poruchu sa budeme snažiť odstrániť v čo najkratšom čase. Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.

 

 
Aktualizované: 11.02.2021 12:57
TlačiťHore

Odstávky, poruchy, prerušenia