28.04.2021

 

 

       

Plánovaná odstávka 

 

BVS, a. s., oznamuje obyvateľom obce Ivánka pri Dunaji, že na ulici: Senecká cesta 2/A Logistic park P3

bude dňa: 13.05.2021 v čase od 08.00 hod. do 12.00 hod.

dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu

z dôvodu realizácie plánovanej opravy na vodovodnej sieti  v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z., §-u 32 odst. 7, bod b). Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody. Náhradné zásobovanie   n e b u d e    zabezpečené mobilnou cisternou. Poruchu sa budeme snažiť odstrániť v čo najkratšom čase. Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.

 

 
Aktualizované: 28.04.2021 10:44
TlačiťHore

Odstávky, poruchy, prerušenia