10.02.2020

 

 

   

Plánovaná odstávka 

 

BVS, a. s., oznamuje obyvateľom mestskej časti Bratislava - Ružinov, že na ulici Jelačičova od Miletičovej po Kupeckého ulicu 

bude dňa: 26.02.2020 od 08.80 hod.  cca do 10.00 hod.

dočasne prerušená dodávka vody z verejného vodovodu

z dôvodu realizácie plánovanej opravy na vodovodnej sieti  v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z., §-u 32 odst. 1, bod d). Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody. Náhradné zásobovanie nebude zabezpečené mobilnou cisternou alebo výtokovým stojanom. Poruchu sa budeme snažiť odstrániť v čo najkratšom čase. Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.

 

 
Aktualizované: 10.02.2020 09:18
TlačiťHore

Odstávky, poruchy, prerušenia