29.04.2021

      

Plánovaná odstávka 

 

BVS, a. s., oznamuje obyvateľom mesta Bratislava - Ružinov, že na uliciach: Martinčekova č. 2 - 32, a Ružová dolina č. 3 - 5

bude dňa: 19.05.2021 v čase od 08.00 hod. do 12.00 hod.

dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu

z dôvodu realizácie plánovanej opravy na vodovodnej sieti  v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z., §-u 32 odst. 7, bod b). Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody. Náhradné zásobovanie   n e b u d e    zabezpečené mobilnou cisternou. Poruchu sa budeme snažiť odstrániť v čo najkratšom čase. Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.

 

 
Aktualizované: 29.04.2021 14:42
TlačiťHore

Odstávky, poruchy, prerušenia