Upozornenie ku plánovaným odstávkam vody a poruchám:

Predpokladaný čas ukončenia odstávky dodávky pitnej vody je orientačný a môže byť pribežne aktualizovaný. Počas napúšťania vodovodu a uvádzania do opätovnej prevádzky môže dôjsť ku dočasnému zakaleniu vody. Po ukončení odstávky vykonávajú pracovníci BVS, a.s. preplach potrubí verejného vodovodu. Aj napriek vykonaným preplachom sa môže stať, že časť zakalenej vody sa dostane do prípojky, a to v prípade, ak odberateľ otvorí vodovodný kohútik skôr, ako sú ukončené preplachy. V prípade zákalu, pred použitím na pitné a hygienické účely, je potrebné túto vodu z batérie vypustiť.Náhradné zásobovanie cisternami alebo výtokovým stojanom je poskytované v závislosti na dobe trvania odstávky, počte dotknutých obyvateľov a v závislosti na poveternostných podmienkach.
Za porozumenie a pochopenie Vám ďakujeme.

 
Aktualizované: 15.03.2017 09:43
TlačiťHore

Odstávky, poruchy, prerušenia