Zabráňte zvýšeniu stočného!

Veľa ľudí si neuvedomuje, čo spôsobuje tým, že splachuje veci, ktoré do kanalizácie nepatria. Dochádza tak k upchaniu, vytopeniu a haváriám. Táto skutočnosť vedie k zvýšeniu nákladov na čistenie kanalizácie a odstraňovanie havárií, čo sa v konečnom dôsledku môže prejaviť na zvýšení ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody.

Prinášame 6 jednoduchých tipov ako zabezpečiť, aby kanalizácia bola priechodná a zamedzilo sa haváriám:

  1. Uistite sa, že vo vašej kanalizácii skončí výlučne odpadová voda, ľudské výlučky a toaletný papier.
  2. Sanitárne produkty, ako napr. hygienické dámske vložky, tampóny, kondómy, hygienické utierky, plienky, do kanalizácie NEPATRIA! Zabaľte ich a dajte do smetného koša.
  3. Olej, tuky, masť po varení, ktoré chcete vyhodiť, nechajte vychladnúť a zabalené vyhoďte do smetného koša alebo ich zmiešajte s orieškami a semiačkami a použite ako potravu pre vtáčiky. Tuky, ktoré skončia v kanalizácii sa usadzujú na obvode a spôsobujú upchávanie.                                                                                                                                                                                         
  4. Zbytky jedla, ako napr. omáčky, cestoviny, polievky nevylievajte do kanalizácie! Zabaľte ich a vyhoďte do smetného koša, alebo ak máte možnosť, použite ich ako potravu pre zvieratá.
  5. Chemikálie, rozpúšťadlá, motorový olej a farby sú vo vode takmer nerozpustné, usadzujú sa na obvode kanalizácie a spôsobujú upchávanie. Preto treba zabrániť úniku takýchto látok do    podzemných vôd, povrchových vôd alebo do kanalizácie. Zneškodnením výrobku poverte miestne zberné stanice – firmy, ktoré sú držiteľmi autorizácie (napr. Eko-salmo Bratislava, Zohor), ich služby sú bezplatné. Prípadne sa informujte na Vašom Obvodnom úrade životného prostredia, Krajskom úrade životného prostredia, obecnom úrade. Informácie Vám poskytne aj Ministerstvo životného prostredia SR.
  6. Lieky, injekčné striekačky, tabletky nesplachujte, ale odneste do lekární a nemocníc.

Kuchynský odpad nie je odpadovou vodou a v prípade, že producent takýto odpad likviduje v kanalizácii vystavuje tak kanalizáciu viacerým rizikám, medzi ktorými dominuje usadzovanie zvyškov (šupky, drvina) v kanalizačnej prípojke, následne upchatie prípojky a vyhnívanie zvyškov spojené so vznikom zapáchajúcich a výbušných plynov, ktoré môžu prenikať do vnútra nehnuteľnosti.

 
Aktualizované: 14.05.2013 18:01
TlačiťHore