Zodpovedne s odpadovou vodou

Uvedomme si dopad svojej činnosti, ak do vody, ktorá opúšťa našu domácnosť vyhadzujeme, splachujeme odpad, ktorý do kanalizácie nepatrí. Cez jednotlivé domové kanalizačné prípojky je do verejnej kanalizácie možné vypúšťať výlučne len splaškové vody zo sociálnych zariadení, drezov, kúpeľní a WC.

 

Existujú tri typy kanalizácie:

  • Splašková (na odvádzanie použitej vody z obydlí a služieb predovšetkým z ľudského metabolizmu a činnosti v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a z iných podobných zariadení),
  • Dažďová (na odvádzanie zrážok a vody z povrchového odtoku, ktorá vteká z terénu alebo z vonkajších častí budov) ,
  • Zmiešaná (jednotná kanalizačná sieť pre dažďovú a splaškovú odpadovú vodu).

Ak si nie ste istý, na akú kanalizáciu je napojená vaša domácnosť, je možné to zistiť z vašej „Zmluvy o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd“.

 
Aktualizované: 03.09.2010 12:37
TlačiťHore