Výroba a úprava vody

Pitná voda je jediná tekutina, pre ktorú sa nemusí chodiť do predajne. Avšak k tomu, aby sme si ju zaobstarali a aby nám tiekla doma z vodovodnej batérie, musí prejsť dlhú cestu od vodárenského zdroja cez úpravňu vody, čerpacie stanice, vodojemy a vodovodnú sieť až k nášmu domu.

V podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti využívame výhradne zdroje podzemnej vody, ktorá spravidla nevyžaduje ani ďalšiu úpravu. Tá časť vody, ktorá svojou kvalitou priamo na zdroji nezodpovedá v plnej miere všetkým kvalitatívnym normám, prechádza dôkladným procesom úpravy. V úpravni vody sa surová voda upravuje tak, aby zodpovedala všetkým ukazovateľom kvality na vodu pitnú. Posledným procesom pred jej distribúciou je zdravotné zabezpečenie vody – dezinfekcia chlórovaním, čím je zabezpečená jej bakteriologická nezávadnosť a zabraňuje množeniu zárodkov baktérií vo vodovodných sieťach.

 

 
Aktualizované: 09.09.2010 08:21
TlačiťHore