Rozhovor s vedúcim Divízie odvádzania odpadových vôd (DOOV), Ing. Jaroslavom Gričom

Čo je úlohou DOOV a aké činnosti vykonáva?

Základnou úlohou DOOV je dopraviť odpadové vody od producentov do čistiarní odpadových vôd. Ide o dažďové vody z príslušných povodí, odpadové vody od obyvateľstva a priemyslu.

Akú raritu ste počas svojho pôsobenia našli v kanalizácii?

Každý rok po Vianociach v kanalizačných šachtách vianočné stromčeky. Raz aj vysávač.

Povedzte našim zákazníkom, čo by v žiadnom prípade nemali splachovať do odpadu/odtoku.

Rozhodne by sa obyvatelia nemali zbavovať komunálneho odpadu z domácnosti tak, že ho splachujú cez WC do kanalizácie. Zvlášť by nemali splachovať potraviny. Chovajú si tým vo svojích kanalizačných prípojkách hlodavcov (potkany), ktoré sa potom zdržujú v blízkosti domov. Tuhý domový odpad v kanalizačných prípojkach znižuje ich kapacitu a prietočnosť.

Čo robiť v prípade, ak sa upchá toaleta a vznikne potopa?

V tomto prípade ide o havarijný stav vnútornej kanalizácie v objekte, ktorá je majetkom vlastníka nehnuteľnosti. Treba volať havarijnú službu, s ktorou má správca príslušnej nehnuteľnosti zmluvný vzťah.

Pijete čistú vodu z vodovodu? Ako vám chutí?

Áno pijem. Chutí dobre.

 
Aktualizované: 03.09.2010 11:10
TlačiťHore