Odkanalizovanie

Z konečného spotrebiteľa pitnej vody sa stáva producent odpadovej vody v momente, keď voda opúšťa miesto, kde bola spotrebovaná. Po použití sa zostatok spotrebovanej pitnej vody stáva vodou odpadovou, ktorá odteká vnútornou kanalizáciou cez kanalizačnú prípojku do verejnej kanalizačnej siete.

Účelom kanalizácie je zabezpečiť bezporuchové odvádzanie odpadových vôd z domácností, občianskej vybavenosti i podnikateľských subjektov a ich mechanické aj biologické čistenie a zabezpečiť aktívnu ochranu podzemných a povrchových vôd.

 

 
Aktualizované: 14.09.2010 14:34
TlačiťHore