Kolobeh vody v prírode

Kolobeh vody v prírode je najmohutnejším a pravdepodobne aj najznámejším látkovým obehom v prírode. Hnacím motorom celého tohto procesu je Slnko. Slnko otepľuje vodnú hladinu, voda sa zohrieva a vystupuje z nej vodná para. Pri výstupe do vyšších vrstiev atmosféry sa vodná para ochladzuje, vytvárajú sa mraky, ktoré sa následne pomocou vzduchových prúdov dostávajú nad pevninu. Vodná para v mrakoch kondenzuje a zmenou teploty dochádza ku zrážkam. Voda padá na zemský povrch vo forme dažďa alebo snehu. Časť vody, ktorá dopadne na zemský povrch, vyplní priehlbiny a odteká do potokov, riek, morí a oceánov. Časť sa vyparí a ďalšia časť vsakuje do pôdy, filtruje sa a prijíma minerálne látky a stopové prvky. Zhromažďuje sa ako voda podzemná alebo vystupuje na zemský povrch ako prameň. Tento proces, ktorý sa neustále opakuje, nazývame kolobehom vody v prírode.

 

 
Aktualizované: 09.09.2010 08:20
TlačiťHore