Informačné materiály

Leták o BVS                                          

Aké služby BVS ponúka?                                                    

Aká je misia a vízia BVS?

Prečo by sme mali piť predovšetkým vodu z vodovodu?

Čítajte leták o BVS

    

  

Pitná voda

Čo ste nevedeli o pitnej vode?

Prečo piť vodu z vodovodu?

Koľko by sme mali denne vypiť minerálnych vôd?

Čítajte leták Pitná voda (.pdf, 349 KB)

 

Povedzme NIE ropovodu

Aké poklady ukrýva Žitný ostrov?

Čo si o plánovanom ropovode myslia odborníci?

Aká podobná situácia nastala v minulosti?

Čítajte leták Povedzme NIE ropovodu (.pdf, 1,15 MB)

 

 

Naučme sa piť vodu

Ako správne piť? Ktoré sú základné pravidlá správneho pitného režimu?

Môže nás ohroziť chlór nachádzajúci sa v pitnej vode?

Je tvrdá voda nevyhovujúca pre pitný režim?

Čítajte leták Naučme sa piť vodu (.pdf, 353 KB)

 

 

Poznajte cenu za kvalitu a  pohodlie

Ako sa tvorí cena za výrobu a distribúciu pitnej vody (tzv. vodné) a cena za odvádzanie a čistenie odpadovaj vody (tzv. stočné)?

Čo v praxi znamená byť regulovaným subjektom a ako sa to odrazí na kvalite služieb?

Aké percento predstavujú výdavky na vodné a stočné v rámci spotrebného koša?

Čítajte leták Poznajte cenu za kvalitu a pohodlie (.pdf, 1,46 MB)

 

 

Voda ako nápoj

 Z akej vody sa vyrába pitná voda, ktorá Vám doma tečie z kohútika?

Čo sa sleduje pri monitorovaní tohto nápoja?

Ako vplýva na kvalitu vody jej tvrdosť, dusičnany a obsah sodíka?

Čítajte leták Voda ako nápoj (.pdf, 424 kB)

 

 

 

Vodárenské múzeum

Čo nájdete v expozícii Vodárenského múzea?

Aké zaujímavosti na Vás čakajú na ostrove Sihoť?

Ako sa k nám dostanete na exkurziu?

Čítajte leták Vodárenské múzeum (.pdf, 406 kB)

 

 
Aktualizované: 07.05.2018 08:45
TlačiťHore