Rozhovor s vedúcim Divízie odvádzania odpadových vôd (DOOV), Ing. Štefanom Fančom

Čo je úlohou DOOV a aké činnosti vykonáva?

Základnou úlohou DOOV je dopraviť odpadové vody od producentov do čistiarní odpadových vôd. Jedná sa o dažďové vody z príslušných povodí, odpadové vody od obyvateľstva a priemyslu.

Akú raritu ste počas svojho pôsobenia našli v kanalizácii?

Každý rok po Vianociach v kanalizačných šachtách vianočné stromečky. Raz aj vysávač.

Čo by v žiadnom prípade nemali splachovať do odtoku?

Rozhodne by sa obyvatelia nemali zbavovať komunálneho odpadu z domácnosti tak, že ho splachujú cez  WC do kanalizácie. Zvlášť by nemali splachovať potraviny. Chovajú si tým vo svojich kanalizačných prípojkách hlodavcov (potkany), ktoré sa potom zdržujú v blízkosti domov. Tuhý domový odpad v kanalizačných  prípojkach znižuje ich kapacitu a prietočnosť.

Čo robiť v prípade, ak sa upchá toaleta a vznikne potopa?

V tomto prípade sa jedná o havarijný stav vnútornej kanalizácie v objekte, ktorá je majetkom vlastníka nehnuteľnosti. Treba volať havarijnú službu, s ktorou má správca príslušnej nehnuteľnosti zmluvný vzťah.

Čo všetko môže spôsobiť spláchnutie vecí, ktoré do kanalizácie nepatria?

Veľa ľudí si neuvedomuje, čo spôsobuje tým, že splachuje veci, ktoré do kanalizácie nepatria. Dochádza tak k upchaniu, vytopeniu a haváriám. Táto skutočnosť vedie k zvýšeniu nákladov na čistenie kanalizácie a odstraňovanie havárií, čo sa v konečnom dôsledku môže prejaviť na zvýšení ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody. Kuchynský odpad nie je odpadovou vodou a v prípade, že producent takýto odpad likviduje v kanalizácii vystavuje tak kanalizáciu viacerým rizikám, medzi ktorými dominuje usadzovanie zvyškov (šupky, drvina) v kanalizačnej prípojke, následne upchatie prípojky a vyhnívanie zvyškov spojené so vznikom zapáchajúcich a výbušných plynov, ktoré môžu prenikať do vnútra nehnuteľnosti.

Skúste uviesť nejaké tipy, čo robiť s odpadom, ktorý do kanalizácie nepatrí?

Chemikálie, rozpúšťadlá, motorový a kuchynský olej a farby sú vo vode takmer nerozpustné, usadzujú sa na obvode kanalizácie a spôsobujú upchávanie. Preto treba zabrániť úniku takýchto látok do podzemných vôd, povrchových vôd alebo do kanalizácie. Zneškodnením výrobku poverte miestne zberné stanice – firmy, ktoré sú držiteľmi autorizácie, ich služby sú bezplatné.

Pijete čistú vodu z vodovodu? Ako vám chutí?

Áno pijem. Chutí dobre.

 
Aktualizované: 14.05.2013 17:58
TlačiťHore