Ako sa oboznámiť s kvalitou Vašej vody

Pred rozhodnutím o akomkoľvek spôsobe dodatočnej úpravy pitnej vody, je dôležité sa v prvom rade oboznámiť s kvalitou pitnej vody dodávanej do Vašej domácnosti.

Voda z verejného vodovodu

Ak odoberáte vodu z verejného vodovodu, prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Vám informácie o kvalite pitnej vody dodávanej do Vašej domácnosti.

V BVS, a. s., v súčasnosti uvádzame na našej webovej stránke prehľad ukazovateľov kvality pitnej vody vo vodovodnej sieti všetkých miest a obcí, do ktorých pitnú vodu distribuujeme.

Voda zo studne

Ak odoberáte vodu z vlastnej studne a chceli by ste poznať jej kvalitu, rozbor vody vykonáva naše akreditované laboratórium nasledujúcim postupom a to na základe objednávky a za odplatu (pre bližšie informácie o cenách rozborov si pozrite aktuálny cenník).

Je potrebné zaslať BVS, a. s., písomnú objednávku, v ktorej okrem údajov potrebných k fakturácii, kontaktnej osoby a telefónneho čísla musíte uviesť konkrétne ukazovatele kvality, ktoré požadujete vo vzorke vody stanoviť. Výsledky rozboru vody budú zaznamenané do Protokolu a spolu s faktúrou odoslané na Vašu adresu.

Každoročne, pri príležitosti Svetového dňa vody (22. marec), pre Vás BVS, a. s., vykonáva bezplatné rozbory vody zo studne na prítomnosť dusičnanov.

 
Aktualizované: 26.04.2016 13:31
TlačiťHore