Zdroje pitnej vody

BVS, a. s. vo svojej územnej pôsobnosti využíva v súčasnosti na výrobu pitnej vody podzemnú vodu zo 173 studní a prameňov.

Viac ako 94 % dodávanej pitnej vody spotrebiteľom nie je technologicky upravená, je len zdravotne zabezpečovaná roztokmi na báze chlóru, v zmysle platnej legislatívy.

BVS, a. s. v súčasnosti prevádzkuje úpravne surovej podzemnej vody v Holíči, Kútoch, Osuskom, Veľkých Levároch a v Borinke. Na týchto úpravniach vody sa zo surovej vody rôznymi technologickými úpravami získava upravená, pitná voda, vyhovujúca platnej legislatíve.

 
Aktualizované: 26.04.2016 13:30
TlačiťHore